Impulseo

Domus Medica is erkend als steunpunt voor Impulseo. U kunt er gratis terecht voor begeleiding van uw aanvraag.
info@domusmedica.be - 03 425 76 76


Huisartsen die een individuele praktijk opstarten of in een huisartsengroepering (groepspraktijk) stappen, kunnen een renteloze lening en/of een premie krijgen.

Dankzij Impulseo III zorgt het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde voortaan ook voor een tegemoetkoming in een deel van de loonkosten van de bediende die de huisarts in het onthaal en het beheer van zijn praktijk bijstaat als ze aan een aantal voorwaarden voldoen.