Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe conventietarieven. Wij vatten ze voor onze leden samen op een handige kaart die ze in hun boekje met getuigschriften kunnen bewaren.

Om de tarievenkaarten te kunnen downloaden, moet u zich aanmelden op de website.

Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe conventietarieven. Wij vatten ze voor onze leden samen op een handige kaart die ze in hun boekje met getuigschriften kunnen bewaren.

Om de tarievenkaarten te kunnen downloaden, moet u zich aanmelden op de website.

Vanaf 1 januari 2017 gebeurt de terugbetaling van prestaties tabakologie (rookstopbegeleiding) voor Vlaamse burgers niet meer via het federale systeem van het Riziv, maar via de Vlaamse overheid.

Vanaf 1 november 2016 mogen huisartsen nomenclatuurnummer 103095 gebruiken als supplement bij een ongewone raadpleging of een ongewoon huisbezoek.

Vanaf 1 november kan de huisarts het nieuwe nomenclatuurnummer 103095 (supplement van ± 20 euro - exacte bedrag volgt nog) aanrekenen voor een ongewone raadpleging (codes 101032, 101076) of een ongewoon bezoek (codes 103132, 103412, 103434) van de huisarts.

In uitvoering van het akkoord dat artsen en ziekenfondsen afsloten voor 2016-2017 werd het bedrag voor het afsluiten van een GMD voor patiënten tussen 45 en 74 jaar met het statuut ‘chronische aandoening’ bepaald op 55 euro.

Zoals vastgelegd door de regering op de ministerraad van 23 oktober 2015 (i.k.v. de begrotingsdoelstelling 2016) worden de tarieven voor de raadplegingen, bezoeken en de medische verstrekkingen niet geïndexeerd op 1 januari 2016. De huidige tarieven blijven behouden.

Met het KB van 7 maart 2013 worden de voorwaarden en de modaliteiten bepaald voor de betaling van artsen die een tweede advies formuleren bij een euthanasieverzoek. Alle artsen die een postuniversitaire opleiding in palliatieve zorg hebben afgerond, een opleiding tot LEIF-arts hebben volbracht of voldoende gelijkwaardige ervaring hebben opgebouwd, kunnen zich hiervoor opgeven.

Deze informatie is verouderd. Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe tarieven.

Vanaf 1 februari 2015 gelden nieuwe conventietarieven. Wij vatten ze voor onze leden samen op een handige kaart die ze in hun boekje met getuigschriften kunnen bewaren.

Om de tarievenkaarten te kunnen downloaden, moet u zich aanmelden op de website.

Deze informatie is niet meer up-to-date. Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe conventietarieven. Wij vatten ze voor onze leden samen op een handige kaart die ze in hun boekje met getuigschriften kunnen bewaren.

Om de tarievenkaarten te kunnen downloaden, moet u zich aanmelden op de website.