Accountants- en advieskantoor SBB zorgt voortaan voor een antwoord!

Exclusief voordeel voor leden van Domus Medica

Het beheer van een huisartspraktijk speelt zich af in een complex juridisch kader. Snel, accuraat en actueel advies is dan ook onmisbaar om op belangrijke momenten de juiste beslissingen te nemen. Domus Medica kiest er voor om de leden niet alleen beroepsgebonden advies en begeleiding te geven, maar wil voortaan ook een goede ondersteuning bieden op het vlak van cijfers, samenwerkingsvormen en, uiteraard, belastingen.

Wij zijn hiervoor in zee gegaan naar een degelijke en betrouwbare partner, die bovendien overal in Vlaanderen lokale kantoren heeft. Accountants- en advieskantoor SBB zal onze organisatie en haar leden voortaan ondersteunen.

U leest elders op de site een interview waarin Herman Vidts en Philip Van Eeckhoute, respectievelijk algemeen directeur en commercieel directeur bij SBB, in samenspraak met Jos De Smedt, ondervoorzitter Domus Medica, wat meer uitleg geven bij de samenwerking.

Hieronder vindt u alvast wat u kan doen als u met vragen zit rond belastingen, boekhouding of samenwerking met een of meerdere collega's.

Gratis eerstelijnsadvies, hoe werkt dat?

U bent lid van Domus Medica? Dan kan u voortaan een beroep doen op de deskundigen van SBB voor eerstelijnsadvies over boekhouding,  fiscaliteit en samenwerkingsvormen. U gaat als volgt te werk:

1. Stel uw vraag schriftelijk aan het Domus Medica-secretariaat (bij voorkeur per e-mail. Brief of fax kan ook.)

2. Wij spelen de vraag onmiddellijk door aan de SBB-studiedienst, die ons zo snel mogelijk een advies bezorgt.

3. Wij spelen u het antwoord van SBB onmiddellijk door. In het antwoord vindt u ook de coördinaten van degene die de vraag heeft beantwoord. Dit advies wordt u dankzij uw lidmaatschap zonder kosten geleverd.

Wat is eerstelijnsadvies?

Wij verzorgen deze nieuwe dienstverlening dankzij onze samenwerking met SBB kosteloos, met dien verstande dat het gaat om ‘eerstelijnsadvies'. Dit houdt in dat uw vraag voor meerdere beroepsbeoefenaars interessant kan zijn (en niet dermate specifiek over uw individuele cijfers of situatie gaat, dat niemand anders er iets aan heeft) en dat de vraag bijgevolg beantwoord kan worden zonder dat een voorafgaande studie van uw persoonlijk dossier nodig is.

Wat met verdergaand advies en begeleiding?

Hebt u na het eerstelijnsadvies verder begeleiding nodig of wilt u uw persoonlijk dossier eens laten doorlichten door een deskundig accountant, dan kan u steeds terecht in een lokaal SBB-kantoor voor individuele begeleiding.

Voor meer informatie over de diensten van SBB kan u terecht op www.sbb.be