1. Programma Kwaliteitsdag

⇒     pdf-document 891.38 Kb

Meer dan 100 huisartsen die bereid zijn om tijdens het eerste weekend van het krokusverlof naar Brussel af te zakken om ervaringen uit te wisselen over kwaliteit? Het kan! Dat bewees de kwaliteitsdag op 5 maart 2011. SSMG1 / CRAQ2 en Domus Medica sloegen de handen in elkaar om praktijken te zoeken die warm lopen voor kwaliteitszorg. Ook NRKP3, de universiteiten en de vereniging van Wijkgezondheidscentra ondersteunden deze dag.

Voor Domus Medica stond het POP-traject centraal. POP staat voor PraktijkOndersteunend Programma: een drie-jarig traject waarbij een coach uw praktijk begeleidt bij het opzetten van kwaliteitsbevorderende projecten. Ondertussen zijn er dertig praktijken bezig met POP. Getuige hiervan zijn de dertien praktijken die dit jaar een bronzen label mochten ontvangen op de kwaliteitsdag. Reeds drie praktijken waren klaar voor hun zilveren label.

Scrol eens naar beneden en laat u prikkelen door de presentaties en de posters die getoond zijn.

Laat u inspireren tot meer kwaliteit in uw praktijk!

 1. SSMG = Société Scientifique de Médecine Générale
 2. CRAQ =  Cellule de Réflexion à l’Amélioration de la Qualité
 3. NRKP = Nationale Raad voor KwaliteitsPromotie (RIZIV)

 

2. Openingswoord door Luc Lefebvre, voorzitter SSMG

 

3. Keynote-presentatie door Silviu Braga: Naar een nieuw model in de huisartsgeneeskunde

 

4. Harrie Dewitte: Het gebruik van het EMD als kwaliteitsbevorderend instrument

 

5. WGC De Ridderbuurt: Naar een betere diabeteszorg

 

6. Jean Pauluis: GERICO, a communication tool for the general practitioners and the citizens in case of local environmental and health exposure .

 

7. Workshops

Critical Incidents (Piet Vanden Bussche)

 

Infectiepreventie (Jan de Lepeleire)

 

Functioneringsgesprekken (Marleen De Greef)

 

Module de recherche MC “Généralistes” (Jacques Boly)

 

8. Slotwoord door JP Dercq, RIZIV: Balance Sheet of quality RDQ/NIHDI

 

9. Afsluitend woordje door Piet Vanden Bussche, projectleider POP

 

10. Praktijken die een POP-label ontvingen

Dit jaar zijn er 13 praktijken die een bronzen label ontvingen. 3 praktijken gingen voor een zilveren label. Proficiat!

Brons

 • Wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt
 • Wijkgezondheidscentrum De Brug - La Passerelle
 • Gezondheidscentrum De Berk
 • Huisartsenpraktijk De Mistel
 • Huisartsen Korte Nieuwstraat
 • Huisartsenpraktijk Die Prince
 • Huisartsen Koraalberg
 • Het Artsenhuis
 • Huisartsenpraktijk Haverveld
 • Huisartsengroep Koepoort
 • Groepspraktijk Fruithof
 • Groepspraktijk Hal
 • Buurtgezondheidscentrum De Restèl

Zilver

 • Gezondheidscentrum Alpe
 • Groepspraktijk Het Pleintje
 • Medische Praktijk Oosterlo

 

11. Posters

BGC De Restèl: Mensgerichte organisatie-ontwikkeling

 

Groepspraktijk Fruithof: Medische materiaalbeheer – standaardiseren, protocolleren en delegeren in een grote groepspraktijk

  

Het Artsenhuis: Kwaliteitsmanagement – gemeenschappelijk medisch materiaal

 

Huisartsenpraktijk Koepoort: Hygiëne in de huisartsenpraktijk

 

12. Publicatie project

De redactie van Huisarts Nu heeft interesse voor boeiende praktijkprojecten. Uw deelname aan POP en/of aan de kwaliteitsdag getuigt dat bijleren en verbeteren ook voor u belangrijk is. Wij nodigen u dus graag uit om de neerslag van uw project in te dienen bij de redactie.

De stap van het activiteitenverslag naar een heus artikel is klein en kan met de volgende structuur vlot neergeschreven worden.

Inleiding

Hier geeft u een korte beschrijving van het project. Dit is de context, de probleemstelling, de doelgroep en het doel. Geef in enkele zinnen weer hoe jullie tot het project gekomen zijn. Welke prioriteit voor kwaliteitsverbetering heb je gekozen? Hoe hebben jullie keuzes gemaakt en hoe onderbouwden jullie die keuzes? Werkten jullie volgens een bepaalde methodiek? Omschrijf kort hoe het probleem zich concreet presenteerde in de praktijk. Maak hier  zo mogelijk ook de link met één van de vijf EPA domeinen (kwaliteit & veiligheid, financiën, informatie, mensen, infrastructuur). Omschrijf in een of twee zinnen wie baat had bij dit project. Dit is de doelgroep (artsen, teammedewerkers, praktijk als geheel, patiënten, externen…). Schrijf in één zin wat het doel was van het project. Hiermee kan u de inleiding afsluiten.

Methode voor kwaliteitsverbetering

Hier beschrijft u wat u hebt gedaan om het probleem op te lossen en hoe u het project verder hebt uitgewerkt. Hoe hebt u het probleem aangepakt in de praktijk? Wat waren de verschillende stappen? Welke indicatoren hebben jullie gekozen om te meten of de kwaliteitsverandering ingevuld werd? Indicatoren zijn de elementen van de kwaliteitsverbetering die jullie kunnen toetsen. Hadden jullie inbreng van derden?

Evaluatie van de resultaten

Hier bespreekt u specifiek de eindevaluatie van het project. Aan de hand van de indicatoren hebben jullie misschien gegevens verzameld over zorg / praktijkorganisatie volgens de nieuwe afspraken. Deze gegevens kan u eventueel vergelijken met de gegevens van een voormeting. Geef aan of de doelstellingen voor verandering werden bereikt. Wat heeft gemaakt dat het doel al dan niet bereikt werd? Wat waren bevorderende en belemmerende factoren? Wat was specifiek voor deze praktijk? Wat was de tijdsinvestering voor dit project? Wat was de kosteninvestering voor dit project? Heb je de werkwijze moeten veranderen? Hoe ziet de aangepaste werkwijze er nu uit?

Besluit

Hier vertelt u wat u uit dit hele proces hebt geleerd.Probeer het project te plaatsen in een breder kader. Mogelijk kan u het project plaatsen in de kwaliteitscyclus (Plan – Do – Check – Act). Zijn de vooropgestelde prioriteiten ingevuld? Is dit project toepasbaar of te herhalen voor andere probleemgebieden? Is dit realiseerbaar binnen aanvaardbare tijd en/of met aanvaardbare kosten. Is dit project over te nemen door andere praktijken? Waarom niet? Waarom wel?

Een artikel in Huisarts Nu kan een mooie afsluiter vormen van een project waar u fier op mag zijn. Uw project kan bovendien een inspiratiebron zijn voor vele andere praktijken. Binnenkort krijgt u per mail een uitnodiging om deel te nemen. De redactieleden zijn bereid om u te begeleiden bij het schrijven van uw artikel. Alvast bedankt!

Anne Kool
Redactiesecretaris Huisarts Nu