Evaluatie van organisatie/management van praktijk

Het EPA-instrument is een Europees gevalideerd instrument. Het bestaat uit verschillende vragenlijsten, die gefaseerd gebruikt worden.
Voorafgaandelijk wordt er een contract opgesteld tussen de huisartspraktijk en Domus Medica vzw.

zie ook http://www.maturitymatrix.co.uk/ifpMM/what_is_mm.htm

We participeren in een Europees project, gecoördineerd door de auteurs van dit instrument.

Tijdens een workshop op het Eerstelijnssymposium (ELS), 22 september 2007, werd praktijkaccreditering, als vorm van continue kwaliteitsverbetering, voorgesteld door Nederlandse collega’s. De deelnemende huisartsen kregen de kans dit kritisch te bekijken en voor- en nadelen ervan te bespreken.

Huisartsen of huisartspraktijken die geïnteresseerd zijn om over deze topics meer te weten, aan verder onderzoek te participeren of, als de gelegenheid zich voordoet, bereid zijn om een EPA-visitatie - in kader van POP - te ondergaan kunnen zich aanmelden op het secretariaat van Domus Medica.