Evaluatie door uw patiënten

De patiënt is onze voornaamste partner, niet alleen voor het verstrekken van kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg, maar ook bij de evaluatie van de kwaliteit van die zorg.

Voorbeeldrapport

  • Percentage patiënten dat een goed gevoel heeft over de tijd die de huisarts aan hem/haar besteedt tijdens consulten.
  • Percentage patiënten dat tevreden is over de belangstelling die de huisarts toon voor zijn/haar persoonlijke situatie.

Om een valide feedback te krijgen moet u 75 patiënten bereiken die de vragenlijst  ingevuld bezorgen. Maak aan de patiënt duidelijk dat de gegevens anoniem verwerkt worden.

Door het invullen van een contract met de Domus Medica garanderen we privacy bij de verwerking van de resultaten. De versleuteling van de gegevens gebeurt door een derde (third trusted party). Het contract voorziet eveneens een timing voor de feedback.

  1. Contract invullen :
    --> wordt u separaat per post gestuurd
    --> garandeert privacy van verwerking gegevens
  2. U krijgt 100 enquêteformulieren en een handleiding

Voor informatie over de kostprijs neemt u best contact op met het secretariaat.

U ontvangt een overschrijvingsformulier samen met het rapport.