Getuigenissen over ECHTT

Acht jaar geleden werd Wijkgezondheidscentrum De Central opgestart vanuit RISO Vlaams Brabant en kort daarna gingen we verder als een eigen entiteit. Doorheen de jaren is ons WGC uitgegroeid tot een centrum met 5 zorgdisciplines (artsen, kiné, verpleging, maatschappelijk werk en diëtiek) en een sterk luik gezondheidspromotie.

Onze groepspraktijk heeft een nogal heterogene samenstelling: een oudere arts (uit het 'altijd beschikbaar' tijdperk), en drie jonge vrouwelijke artsen: zijn dochter, een vroeger haio die geassocieerd is en een haio die de eerste arts gaat opvolgen. Bovendien is de praktijk in het huis van de oudere arts.

Bloemlezing van antwoorden uit een bevraging van huisartsen:

Meerwaarde van samenwerken:

  • Je zal meer vrije tijd hebben– tijd voor gezin en voor zelfzorg
  • Je beschikbaarheid verhoogt – de continuïteit van zorg is makkelijker realiseerbaar
  • Je hoeft zelf  minder administratie te doen (door de mogelijkheid om een secretariaatsfunctie in te lassen)
  • Je kunt vaardigheden uitbouwen (subspecialisatie)

... Voor ons betekende de inbreng van een secretaresse die ons vanuit verschillende huisartslocaties ontlastte van telefoon (…) en van administratie een keerpunt in levenskwaliteit. Partners werden vrij van taken en zelf kon je je meer toeleggen op je kernactiviteiten , met name het inhoudelijk beheer van patientendossiers. Dermate groot was de meerwaarde dat deze toename van werkkwaliteit zich verder ontwikkelde van ik tot wij-gevoel. 

“Ik ben er ondertussen van overtuigd dat het zou helpen om de valkuilen en successen van andere praktijken ergens te inventariseren om te kunnen raadplegen, zo nodig.”