Wijkgezondheidscentrum Zuidrand zoekt huisarts te Antwerpen-Kiel

Vacature geplaatst op 7 jan 2021

Functie
Huisarts
Functie titel
huisarts
Type samenwerking
Deeltijds
Overeen te komen
Voltijds
Type contract
Vaste functie
Adres

Wijkgezondhieodscentrum Zuidrand
De Bosschaertstraat 289
2020 Antwerpen
België

Interesse in deze vacature?

Griet
Vandersypen
Functie omschrijving
 • Je vindt samen werken met andere disciplines binnen de praktijk een meerwaarde
 • Je hebt zin om te werken met een cultureel diverse en maatschappelijk kwetsbare  patiëntenpopulatie
 • Je bent doordrongen van Evidence Based Medicine
 • Je onderschrijft het concept, missie en visie van wijkgezondheidscentrum Zuidrand
 • Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet combineerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts
 • Je bent geaccrediteerd huisarts (of brengt de accreditering in orde)
 
Over de praktijk
In Zuidrand werken 3 huisartsen, HAIO, 3 verpleegkundigen, maatschappelijk werker, kinesitherapeut en een psycholoog samen in een multidisciplinaire groepspraktijk. Ook gezondheidspromotie maakt deel uit van WGC Zuidrand. Het centrum werkt in het forfaitaire betalingssysteem. Per ingeschreven patiënt ontvangen we een vast maandelijks bedrag van de mutualiteit. Hierdoor hoeven de patiënten niet meer zelf te betalen wanneer ze op consultatie komen. wij bieden:
 • Een goede balans tussen autonomie en collegialiteit
 • Inspraak in het beleid van het centrum
 • Doorgedreven multidisciplinaire samenwerking ifv integraal zorgaanbod
 • Alle medisch materiaal is beschikbaar
 • Administratieve omkadering (agendabeheer, facturatie, basisadministratie)
 • Een organisatie waarin we inzetten op uitbouw van expertise en competenties
 • Een fijn en gedreven team!
Wachtdienstregeling & werktijden
Startdatum in onderling overleg Werktijden in onderling overleg (tussen 30 en 38u per week). Onze praktijk is open van 9 tot 19u. Weekwachten: elke arts neemt 1 passieve wacht op zich  (beschikbaar zijn). In de praktijk worden we zelden gebeld. Voor de weekends werken we samen met de goed georganiseerde wachtpost van Antwerpen-Zuid. (elk +/-6 weekend wachten per jaar)
EMD pakket & consultatiesysteem
Enkel op afspraak  Triage door de verpleegkundigen voor dagelijkse overload Careconnect  Sanmax (onthaalmedewerkers)