WGC De Hoek zoekt collega huisarts

Vacature geplaatst op 10 mei 2022

Functie
Huisarts/Vervangarts
Functie titel
Huisarts
Type samenwerking
Overeen te komen
Type contract
Vaste functie
Adres

WGC De Hoek vzw
Gelijkheidstraat 1
bus 00.01
8400 Oostende
België

Interesse in deze vacature?

maegan
helsmoortel
Functie omschrijving
Functieomschrijving Uitvoeren van medische taken:
 • Consultaties en huisbezoeken uitvoeren
 • Anamnese opmaken, klinisch onderzoek uitvoeren en diagnose stellen
 • Medisch technische handelingen uitvoeren
Informeren en ondersteunen van de patiënten:
 • Informeren en adviseren van patiënten over behandeling en preventie
 • Optreden als vertrouwenspersoon voor de patiënt
 • Coördineren van de zorg rond de patiënt en instaan voor hun doorverwijzing naar andere hulpverleners (intern en extern)
Continuïteit en kwaliteit van de interdisciplinaire zorgverlening verzekeren:
 • Deelnemen aan artsen –en interdisciplinair overleg
 • Voldoende communiceren met onthaalmedewerkers en andere zorgverleners
 • Correct registreren in het EMD
Uitvoeren van administratieve patiëntgebonden taken:
 • Voorschriften opmaken voor medicatie en gedelegeerde handelingen
 •  administratieve documenten invullen, verslagen opmaken 
 • Brieven/mails maken naar externe zorgverleners
Vereisten
 • Master in de geneeskunde, master na master in de huisartsgeneeskunde
 • Accreditering
 • Werken volgends de principes van evidence based medicine
 • Beheersen van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven. Kennis van andere talen is een meerwaarde
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Vlot in samenwerken in een multidisciplinaire setting
Wat wij aanbieden:  
 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse functie (deeltijds bespreekbaar) (Let op: artsen in wijkgezondheidscentra kunnen hun functie niet combineren met een zelfstandige functie in de prestatiegeneeskunde met uitzondering van wachtdiensten, kind en gezin);
 • Een vast uurrooster (werkuren tussen 8u en 19u)
 • Verloning volgens eigen barema met start aan 4932,27 euro bruto/maand volgens anciënniteit als arts.
 • GSM-abonnement;
 • Maaltijdcheques per gewerkte dag t.w.v. €8;
 • Groepsverzekering;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen met privé-wagen of -fiets;
 • Een aangename werksfeer in een dynamische en groeiende organisatie;
 • Een goed georganiseerd onthaal die instaat voor alle niet medische administratie en telefonie
Hoe solliciteren? Stuur uw CV en motivatiebrief naar coordinator@wgcdehoek.be Voor bijkomende vragen kunt u terecht bij de coördinator, Maegan Helsmoortel, op het nummer 059 70 37 00, iedere werkdag tussen 9:00u en 12:00u      
Over de praktijk
Wijkgezondheidscentrum De Hoek vzw is een eerstelijnszorgcentrum waar zorgverleners in interdisciplinair teamverband toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg aanbieden. Het centrum richt zich op de bewoners van de wijken Westerkwartier, Sint Jan en Stene. Door zowel curatief als preventief te werk te gaan wil het centrum het welzijn in deze buurt verhogen. WGC De Hoek vzw is het eerste wijkgezondheidscentrum te Oostende. Het is gelegen in de Gelijkheidstraat 1 te 8400 Oostende. Het team bestaat momenteel uit drie huisartsen en één huisarts in opleiding, drie verpleegkundigen, een vroedvrouw, een psychologe, een diëtiste, een maatschappelijk werker, een coördinator en drie onthaal/administratief/preventie medewerkers. WGC De Hoek vzw is op zoek naar een enthousiaste arts voor onbepaalde duur.
EMD pakket & consultatiesysteem
Daktari - Beoogo