WGC De Hoek te Oostende zoekt huisarts

Vacature geplaatst op 9 jun 2021

Functie
Huisarts
Functie titel
huisarts in een wijkgezondheidscentrum
Type samenwerking
Overeen te komen
Type contract
Vaste functie
Adres

WGC De Hoek vzw
Gelijkheidstraat
1 bus 00.01
8400 Oostende
België

Interesse in deze vacature?

Maegan
Helsmoortel
Functie omschrijving
Uitvoeren van medische taken:
 • Consultaties en huisbezoeken uitvoeren
 • Anamnese opmaken, klinisch onderzoek uitvoeren en diagnose stellen
 • Medisch technische handelingen uitvoeren
  Informeren en ondersteunen van de patiënten:
 • Informeren en adviseren van patiënten over behandeling en preventie
 • Optreden als vertrouwenspersoon voor de patiënt
 • Coördineren van de zorg rond de patiënt en instaan voor hun doorverwijzing naar
  andere hulpverleners (intern en extern) Continuïteit en kwaliteit van de interdisciplinaire zorgverlening verzekeren:
 • Deelnemen aan artsen –en interdisciplinair overleg
 • Voldoende communiceren met onthaalmedewerkers en andere zorgverleners
 • Correct registreren in het EMD Uitvoeren van administratieve patiëntgebonden taken:
• • • Voorschriften opmaken voor medicatie en gedelegeerde handelingen administratieve documenten invullen, verslagen opmaken Brieven/mails maken naar externe zorgverleners
Over de praktijk
Wijkgezondheidscentrum De Hoek vzw is een eerstelijns zorgcentrum waar zorgverleners in interdisciplinair teamverband toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg aanbieden. Het centrum richt zich op de bewoners van de wijken Westerkwartier, Sint Jan en Stene. Door zowel curatief als preventief te werk te gaan wil het centrum het welzijn in deze buurt verhogen. WGC De Hoek vzw is het eerste wijkgezondheidscentrum te Oostende. Het is gelegen in de Gelijkheidstraat 1 te 8400 Oostende. Het team bestaat momenteel uit twee huisartsen en één huisarts in opleiding, drie verpleegkundigen, een psychologe, een diëtiste, een maatschappelijk werker, een coördinator en drie onthaal/administratief medewerkers. WGC De Hoek vzw is op zoek naar een enthousiaste arts voor onbepaalde duur.
Wachtdienstregeling & werktijden
 • Een contract van onbepaalde duur;
 • Een voltijdse functie (Let op: artsen in wijkgezondheidscentra kunnen hun functie niet combineren met een zelfstandige functie in de prestatiegeneeskunde met uitzondering van wachtdiensten, kind en gezin)
 • Wachtdienst regeling volgens Huisartsenkring Middenkust. (ongeveer 10 - 15 wachten per jaar);
 • Een vast uurrooster per maand op te stellen binnen het team (werkuren tussen 7u en 19u)
 • Verloning volgens eigen barema met start aan 4835,11 euro bruto/maand.
 • GSM-abonnement
 • Maaltijdcheques per gewerkte dag t.w.v. €8;
 • Groepsverzekering vanaf 6 maand dienst.
 • Hospitalisatieverzekering vanaf 6 maand dienst.
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen met privé-wagen of -fiets;
 • Een aangename werksfeer in een dynamische en groeiende organisatie;
 • Een goed georganiseerd onthaal die instaat voor alle niet medische administratie en telefonie
EMD pakket & consultatiesysteem
Wij werken met het medisch programma Daktari en agenda systeem van Beoogo.  Alle consultaties zijn op afspraak. Huisbezoeken zijn tot een minimum beperkt.