Vacature Huisarts in Groepspraktijk Zottegem

Vacature geplaatst op 14 nov 2020

Functie
Huisarts
Functie titel
Huisarts
Type samenwerking
Overeen te komen
Type contract
Associatie
Vaste functie
Adres

Huisartsenpraktijk Molenkouter
Molenkouter
5
9620 ZOTTEGEM
België

Interesse in deze vacature?

Astrid
Hoffman
Functie omschrijving
Gevarieerde up to date  huisartsenpraktijk in centrum  Zottegem zoekt 3de associé(e) vanaf 1/10/2021 : telesecretariaat, online afsprakensysteem, HWP,  flexibele werktijden mogelijk, laag onkostenpercentage. Alles bespreekbaar. Zie ook www.huisartsenpraktijkmolenkouter.be Contact : hapmolenkouter@outlook.be .
Over de praktijk
Visie en missie  HAP Molenkouter In de huisartsenpraktijk Molenkouter willen we staan voor kwaliteitsvolle eerste lijnsgeneeskunde voor een breed publiek, van 0 tot 99 (en meer ),zonder (sociale) exclusie, evidence based met tijd voor bijscholing, preventie, inter/multidisciplinair overleg. We willen rekening blijven houden met de context waarin een patiënt zich bevindt en die ook meenemen in de beslisvorming. Als team van huisartsen verstrekken we kwalitatieve zorg en proberen we dit zoveel als mogelijk te toetsen aan de huidige wetenschappelijke kennis. Naar de patiënten toe willen we gaan voor een individuele aanpak waar professionele empathie en engagement met bewaren van grenzen eigen draagkracht centraal staan. We willen hiervoor de patiënt centraal stellen en niet zijn aandoening. Op die manier streven we ernaar om de patiënt sterker te maken om zijn eigen fysische en psychische gezondheid in handen te nemen en beslissingen te nemen.  Hierbij gaan wij hem adviseren en coachen. In HAP Molenkouter willen we de huisbezoeken tot een minimum te beperkten en de patiënten zo nodig aan te raden om zelf op raadpleging te komen, om zo een efficiëntere zorg te kunnen bieden. Deze samenwerking houdt in dat we streven naar het stroomlijnen van de aanpak van problemen met behoud van eigen accenten en stijl, waarvoor we ook wekelijks overleg plegen. We houden één gemeenschappelijk dossier en proberen zo de continuïteit voor elke patiënt te garanderen indien een van collega’s verhinderd zou zijn. Onder de collega’s beogen we een open, respectvolle en opbouwende communicatie. Er moet continuïteit van zorg zijn en we maken ons beschikbaar voor planbare zorg en we zorgen voor flexibiliteit voor niet planbare zorg. We behoren tot de eerste lijn en dat is teamwerk, tussen collega’s, maar ook met andere disciplines. Daarnaast willen we de praktijkorganisatie aantrekkelijk maken voor een haio/associatie. We gaan er ook van uit dat diversiteit de job boeiend houdt. Er moet niet enkel ruimte zijn voor ‘patiënten zien’. Er moet ook ruimte zijn voor andere takken van geneeskunde zoals CRA, K&G, opleiding en tijd voor specifieke interesses binnen HA geneeskunde, engagement binnen bestuur van Kring of andere HA gerelateerde verenigingen (liefst buiten werkuren), opleiding (stagiairs, haio, academische engagementen), deelname aan studies… We vinden het belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen de professionele verplichtingen van een huisarts en tijd voor een eigen sociaal leven.
Wachtdienstregeling & werktijden
HWP en werktijden flexibel
EMD pakket & consultatiesysteem
Health One