Vacature arts mobiel vaccinatieteam - Vlaanderen

Vacature geplaatst op 12 jan 2022

Functie
Andere
Functie titel
Arts mobiel vaccinatieteam
Type samenwerking
Overeen te komen
Type contract
Anders
Adres

Wiegwijs vzw
Haachtsesteenweg 579 bus 40
1030 Brussel
België

Interesse in deze vacature?

Pascale
Van Hoof
Functie omschrijving
  Het organiseren van een  mobiel vaccinatieteam is een samenwerkingsverband tussen Wiegwijs vzw en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH). Het betreft hier  vaccinaties voor groepen die in het reguliere circuit niet bereikbaar zijn en waar  dit mobiele team ter plaatse gaat (mensen in asielcentra, mensen zonder papieren, woonwagenbewoners, joodse scholen, privé scholen, daklozen, … ) Elke groep die geen toegang heeft tot medische voorzieningen behoort tot de doelgroep, laagdrempelig dus en zeer divers, zowel kinderen als volwassen mannen en vrouwen.  De taakverdeling tussen beide partijen is als volgt uitgewerkt:
  1. Het PIH is verantwoordelijk voor de bemanning en de dagelijkse werking (stelt de vaccinatieschema’s op en zorgt voor de aanwezigheid van een verpleegkundige en het nodige materiaal).
  2. Wiegwijs vzw ondersteunt voor wat betreft de rol die artsen vervullen in deze werking (het aanleveren van artsen op afroep voor vaccinatiesessies op locatie, het schrijven van voorschriften door de arts voor een epipen voor de noodkit die het PIH voorziet tijdens het vaccinatiemoment, het schrijven van staand orders door de arts op momenten dat er ter plaatse geen arts kan worden voorzien)
Daarom is Wiegwijs vzw op zoek naar zelfstandige artsen over heel Vlaanderen die zich hiervoor willen engageren. U bepaalt zelf hoeveel sessies u wenst op te nemen; er is geen min. of max.  verplichting. De prestatievergoeding bedraagt 62,78 euro/per uur en de kilometervergoeding van domicilie naar locatie en terug 0,3401 euro/km. U krijgt elektronisch een prestatielijst toegezonden die u maandelijks op het einde van de maand dient te zenden aan planning@wiegwijs.be   Op basis hiervan worden de vergoedingen berekend en uitbetaald.
Over de praktijk
nvt
Wachtdienstregeling & werktijden
nvt
EMD pakket & consultatiesysteem
nvt