Projectcoördinator GezondheidsGids – Gezondheidsdata (eHealth) - Voltijds/deeltijds (80%) - Onbepaalde duur

Vacature geplaatst op 13 mei 2022

Functie
Andere
Functie titel
Projectcoördinator
Type samenwerking
Voltijds
Type contract
Vaste functie
Adres

Domus Medica vzw
Lange Leemstraat 187
2018 Antwerpen
België

Interesse in deze vacature?

Christophe
Dekoninck
Functie omschrijving

Domus Medica vzw is de grootste huisartsenvereniging in Vlaanderen en Brussel met meer dan 3.000 leden. Wij behartigen de belangen van de huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen en Brussel op wetenschappelijk, maatschappelijk en syndicaal vlak via democratische besluitvorming en wetenschappelijke onderbouw. Zo bevordert Domus Medica de ontwikkeling en realisatie van een goede patiëntgerichte gezondheidszorg en zorgbeleid. 
Domus Medica, gevestigd te Antwerpen, wil haar team versterken met een:

Projectcoördinator GezondheidsGids – Gezondheidsdata (eHealth)
Voltijds/deeltijds (80%) - Onbepaalde duur 

Je neemt actief het voortouw in het uitwerken van een toekomstvisie en een businessplan voor de Gezondheidsgids van Domus Medica (GGDM). Dit is een wetenschappelijk onderbouwd instrument om gepersonaliseerde en preventieve gezondheidsadviezen te genereren. Als projectcoördinator ben je daarnaast verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van de GGDM-gerelateerde projecten; zowel inhoudelijk en functioneel, als technisch en juridisch. 

Data over gezondheid en levensstijl wordt steeds belangrijker. Enerzijds voor het realiseren van zorg-op-maat, anderzijds als basis voor beleid, onderzoek en innovatie. Ook het mee richtinggeven van deze evoluties in het gebruik/herbruik van gezondheidsdata, de rol van de huisarts hierin, en de samenhang met bestaande systemen, is onderdeel van je takenpakket. 
  
Vanuit je rol als ‘projectcoördinator Gezondheidsgids – Gezondheidsdata’ werk je intern nauw samen met de expertisedomeinverantwoordelijken ‘ICT & eHealth’ en ‘Preventie & Gezondheidspromotie’, en extern met diverse partners en stakeholders.  Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur kennis en beleid.  

De belangrijkste resultaatsgebieden:

 1. Verdere uitbouw van de Gezondheidsgids
  • Uitzetten van strategische en operationele doelen 
  • Dagelijkse projectopvolging
  • Uitrol van de Gezondheidsgids 
  • Overleg met diverse stakeholders  (RIZIV,  FOD,  Vlaamse overheid,..) en andere partnerorganisaties;
  • Inhoudelijk voorbereiden van doelgroepgerichte communicatie en opleiding in functie van de projectstatus, en daarover afspraken maken met het operationele team van Domus Medica.
 2. Opvolgen en ondersteunen van de projecten rond gezondheidsdata
  • Tussentijdse opvolging van projecten, 
  • Mee uitwerken en valideren van het Plan van Aanpak die door individuele projecten rond gezondheidsdata;
  • Beantwoorden van vragen (van leden) over gezondheidsdata en zoeken naar oplossingen voor knelpunten die buiten de scope van de individuele projecten vallen.
 3. Afstemming en rapporteringen
  • Maandelijkse opmaak van een dashboardrapportering voor Domus Medica
  • Tussentijdse opvolgingsgesprekken met diverse gesprekspartners m.b.t. de status en eventuele knelpunten binnen je projecten, nieuwe evoluties, opportuniteiten, e.d.
  • Ad hoc rapportering op aanvraag m.b.t. een specifiek deelaspect

Kennis en ervaring:

 • Minstens bachelor in een ICT-richting
 • Voorkennis m.b.t. de uitdagingen van huisartsenpraktijken en de eerstelijnsgezondheidszorg meer in het algemeen is een meerwaarde.
 • Voorkennis en/of belangrijke interesse m.b.t. ICT als uitdaging in de eerstelijnsgezondheidszorg
 • Kennis en ervaring m.b.t. projectmanagement
 • Je hebt een goede Nederlandse taalbeheersing, zowel gesproken als geschreven + passieve kennis van het Frans

Competenties

 • Leergierigheid, gedrevenheid en coördinatorvermogen om vanuit een holistische aanpak vooropgestelde veranderingen daadwerkelijk op het terrein te kunnen organiseren en realiseren op (middel)lange termijn 
 • Bewaken van een helicopterview om het grotere geheel en de samenhang tussen de onderdelen te zien en gepast te beheren
 • Kunnen bijdragen tot visievorming en lange termijn doelstellingen nastreven zonder resultaten op korte termijn uit het oog te verliezen
 • Conceptueel doch ook analytisch kunnen denken, gekoppeld aan een synthetisch vermogen  
 • Communicatief sterk (in alle facetten, voor alle niveaus van gesprekspartners), goede vergader- en presentatietechnieken naar diverse doelgroepen (huisartsen, academici, technische experten, …)
 • Flexibel kunnen inspelen op onverwachte wendingen en creatief en probleemoplossend kunnen meewerken aan oplossingen vanuit kader met beperking van middelen  
 • Kritisch, objectief, proactief in het anticiperen van mogelijke probleem- en risicozones in de projecten.
 • Teamplayer met open ingesteldheid
 • Sociale vaardigheden voor het opbouwen van een uitgebreid netwerk met vaak tegengestelde belangen

Wij bieden

 • een gevarieerde functie met snelle indiensttreding;
 • ontwikkelingskansen voor je competenties;
 • ruimte om gezin en werk te combineren;
 • een marktconforme verloning.

Indien u zich wil kandidaatstellen voor deze functie dan kan dat door uw CV en motivatiebrief vóór 15 juni 2022 per e-mail te sturen aan vacatures@domusmedica.be.