Medisch Huis Opwijk zoekt een bijkomende huisarts

Vacature geplaatst op 30 nov 2021

Functie
Huisarts/Vervangarts
Functie titel
Voltijdse huisarts
Type samenwerking
Voltijds
Type contract
Associatie
Adres

Medisch huis
Sint-Paulusbaan
20A
1745 Opwijk
België

Interesse in deze vacature?

PHILIP
LIBAUT
Functie omschrijving
Het Medisch Huis Opwijk is een groepspraktijk waar momenteel 6 huisartsen en een Haio voltijds werkzaam zijn. Wegens pensionering en de geplande stopzetting van een huisarts in onze praktijk zoeken we een nieuwe huisarts aan te werven met het doel een blijvende associatie aan te gaan. Iedere week houden we een intervisievergadering waar zowel medische als administratieve items aan bod komen. Onze LOK groep bestaat uit onze praktijk en de overige huisartsen uit Opwijk.  Met deze laatsten onderhouden we een prima samenwerking.  
Over de praktijk
Onze praktijk ligt in het centrum van het dorp. Iedere arts beschikt over een eigen ruime en luchtige praktijkruimte. Er is verder een wachtzaal, een keukentje en een vergaderzaal evenals de nodige logistieke ruimtes. In een aanpalend gebouw beschikken specialisten over praktijkruimtes, wat leidt tot nuttige gegevensuitwisseling over medische problemen. We hebben de hulp van een secretaresse, zowel voor telefonische ontlasting als voor administratieve en logistieke taken.
Wachtdienstregeling & werktijden
De raadplegingen gebeuren enkel na afspraak. Deze kunnen zowel telefonisch als via internet worden aangemaakt door patiënten. Uiteraard beheert de arts zijn eigen agenda.  Standaard worden er drie raadplegingen per uur gehouden.  De werkuren zijn van 8 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds met middagpauze. Vanaf 19 uur gaat de weekwacht in. Deze wordt georganiseerd samen met de collega's van Merchtem, de aanpalende gemeente. In onze groepspraktijk wordt in de week een beurtrol georganiseerd van 18 uur tot 19 uur om een 'achterwacht' te houden tot de lokale wachtdienst ingaat. De feestdagen- en weekend wachten worden gehouden in de wachtpost te Merchtem. Deze dekt een ruimere regio met naast Opwijk en Merchtem eveneens omliggende gemeenten.
EMD pakket & consultatiesysteem
'We werken met het EMD pakket CareConnect ook op huisbezoek. Het elektronische agendasysteem is Medici.be.