Kennisdomein Praktijkorganisatie zoekt een senior arts

Vacature geplaatst op 12 nov 2020

Functie
Huisarts
Functie titel
Senior arts Kennisdomein Praktijkorganisatie
Type samenwerking
Overeen te komen
Type contract
Tijdelijke functie
Adres

Domus Medica
Lange Leemstraat, 187
2018 Antwerpen
België

Interesse in deze vacature?

Emma
Van Parys
Functie omschrijving

In eerste instantie verleent de senior arts advies en ondersteuning naar de kennisdomeinverantwoordelijke, maar eveneens naar de kennisgroep en groep van vertegenwoordigers, bij de opbouw, werking, opvolging en bijsturing van een kennisdomein in al zijn aspecten, en dit meer specifiek vanuit een toekomstgericht standpunt van de huisarts.

Kennisdomein

Het kennisdomein is in de eerste plaats gericht op samenwerking, participatie en open dialoog, en is toekomstgericht:

 • Samenwerking: we werken verder aan een structurele uitwisseling tussen de verschillende kennisdomeinen. Daarnaast stimuleren we de verdere samenwerking tussen verschillende actoren in de gezondheidszorg.
 • Participatie: het kennisdomein laat leden via participatie deelnemen aan de voorbereiding van standpunten, analyses,… Daarnaast neemt het kennisdomein actief deel aan overleg bij de overheid en andere stakeholders in de gezondheidszorg.
 • Open dialoog: het kennisdomein verdedigt de belangen van huisartsen via een open dialoog en samenwerking
 • Toekomstgericht: dit wil zeggen dat we de huisarts als onmisbare schakel in de gezondheidszorg zien. We nemen hiertoe de nodige initiatieven. Het kennisdomein volgt de trends en evoluties in de gezondheidszorg nauwgezet op.

Kennisdomein Praktijkorganisatie

Het kennisdomein Praktijkorganisatie heeft als doel om individuele artsen en groepspraktijken ondersteuning te bieden bij het uitoefenen van hun praktijkvoering. Dit kennisdomein verleent advies zowel op juridisch, praktijkorganisatorisch, bouwtechnisch als op HR-gebied.

Binnen dit kennisdomein geeft de expertengroep Bouwadvies artsen en artsenpraktijken professioneel advies inzake bouwen/verbouwen van hun praktijk.

De expertengroep HR bestaat uit leden die elk een vakgebied i.v.m. management beheersen: constructief vergaderen, conflicthantering en conflictbeheersing, samenwerken met een bemiddelaar, samenwerken met personeel en personeelsmanagement en zelfzorg voor huisartsen.

Ook een expertengroep Juridisch advies staat in de steigers.

Het kennisdomein Praktijkorganisatie organiseert regelmatig opleidingsreeksen rond praktische thema’s in de huisartsenpraktijk.

Kennis en ervaring

 • Erkend huisarts
 • Duidelijke voorkennis over de onderdelen van het kennisdomein
 • Inzicht en (een brede) ervaring met programma-en projectwerking

Competenties

 • Vanuit zijn/haar ervaring een toekomstvisie en strategie kunnen ontwikkelen m.b.t. het specifieke onderwerp en zo actualiseren van het bestaande business plan in samenwerking met kennisdomeinverantwoordelijke, en na directe afstemming met de leden van het kennisdomein
 • Bezitten van een duidelijke voorkennis van het gezondheidszorgbeleid
 • Gedreven leiderstype met een sterk coördinatievermogen om vanuit een holistische aanpak vooropgestelde veranderingen daadwerkelijk op het terrein te kunnen organiseren en realiseren op (middel)lange termijn rekening houdend met de samenhang en complexiteit van diverse deelfacetten 
 • Conceptueel en ook analytisch kunnen denken, gekoppeld aan een synthetisch vermogen 
 • Helicopterview om het grotere geheel en de samenhang tussen de onderdelen te zien en gepast te beheren
 • Lange termijn doelstellingen nastreven zonder resultaten op korte termijn uit het oog te verliezen
 • Aansturen, opvolgen en bijsturen van  om concrete resultaten te bereiken en veranderingen te realiseren
 • Sociale vaardigheden voor het opbouwen van een uitgebreid netwerk
 • Communicatief sterk (in alle facetten, voor alle niveaus van gesprekspartners), goede vergader- en presentatietechnieken naar diverse doelgroepen

Tijdsinvestering

Duidelijke afstemming met de kennisdomeinverantwoordelijke en directie is nodig daarom wordt minstens

 • 1x per week overleg met de kennisdomeinverantwoordelijke ingepland
 • 1 x per maand overleg met het kennisdomein Praktijkorganisatie ingepland