KAAI 142 in de haven: dag en weekend arts gezocht

Vacature geplaatst op 17 sep 2022

Functie
Huisarts/Vervangarts
Functie titel
Ziekenhuisarts: wacht en/of weekend arts
Type samenwerking
Deeltijds
Overeen te komen
Type contract
Vaste functie
Adres

ZNA
Mulhouselaan-Noord 3, 2030 Antwerpen
3
2030 Antwerpen
België

Interesse in deze vacature?

Vanderhoydonck
Nicolaas
Functie omschrijving
ZNA Medisch Centurm Kaai 142 is op zoek naar een enthousiaste (huis)arts om het dagteam en/of het weekendteam te versterken vanaf december 2022. Het team van dynamische artsen bestaat uit een ploeg van (huis)artsen die zich hebben toegespitst op de acute geneeskunde en meer specifiek de kleine traumatologie. De dagartsen worden in hun taken bijgestaan door een team van gemotiveerde verpleegkundigen. Het ZNA Medisch Centrum Kaai 142 is een medische hulpdienst voor iedereen in en rond het havengebied. Kaai 142 is gespecialiseerd in kleine traumatologie zowel in het kader van arbeidsongevallen voor zeelieden en havenarbeiders, als in de privésfeer voor mensen in de ruime omgeving.  Naast permanentie door verschillende artsen, heeft dit centrum ook een polikliniek orthopedie (+bandagist) en een aanbod kinesitherapie. Verwachte competenties 
 • Je werkt volgens principes van EBM
 • Je bent een teamspeler en  werkt nauw samen met verpleging en de collega artsen
 • Je blijft onder alle omstandigheden rustig en tactvol en werkt kwaliteitsvol (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend, …) en resultaatsgericht
 • Je bent bereid om het eigen functioneren kritisch te bekijken en op regelmatige basis bij te scholen
 • Je bent collegiaal en kan en wil zich flexibel opstellen
Diplomavereisten 
 • Geaccrediteerd huisarts met bijzondere interesse in acute geneeskunde, sportgeneeskunde of traumatologie.
 • Extra opleiding ECG
Ons aanbod
 • Avond shift vrijdag van 13u-21:30 wekelijks, op termijn mogelijk voor ander shiften in de week en/of weekend shiften van 7:30-21:30.
 • Contract als ZNA-arts
 • Lid worden van een geëngageerd team van artsen, verpleegkundigen, kinesisten, onthaal, badagisten,...  
 • Financiële voorwaarden te bespreken
  • Forfait per uur
  • Budget voor niet klinische activiteiten (staf meeting / bijscholing,…)
Solliciteren
 • Mail je motivatiebrief en CV naar Nicolaas Vanderhoydonck via nicolaas.vanderhoydonck@zna.be (arts-coördinatie Kaai 142)
 • Sollicitatie periode loopt tot eind oktober 2022 start voorzien begin december
Over de praktijk
Het ZNA Medisch Centrum Kaai 142 is een medische hulpdienst voor iedereen in en rond het havengebied. Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) beheert dit centrum samen met Cepa (Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen), de private werkgeversorganisatie van de goederenhandelaars van de haven van Antwerpen. Het ZNA Medisch Centrum Kaai 142 is gespecialiseerd in kleine traumatologie zowel in het kader van arbeidsongevallen voor zeelieden en havenarbeiders, als in de privésfeer voor mensen in de ruime omgeving. Zeelieden en iedereen die woont, werkt of studeert in en rond het havengebied is welkom. Omwille van zijn historische band met de haven zijn er doorheen de jaren belangrijke samenwerkingen opgestart en ontstaan tussen het Medisch Centrum, havenbedrijven en zijn stakeholders waardoor er een expertise ontwikkeld is binnen het Centrum voor dit soort geneeskunde. Het is de bedoeling om op een snelle maar efficiënte manier kwalitatieve geneeskunde te waarborgen in een steeds veranderende maatschappij door optimaal gebruik te maken van een ervaren multidisciplinair team van orthopedische specialisten, algemene artsen, verpleegkundigen, kinesisten en bandagisten. Tevens wordt de bredere samenwerking binnen de ZNA-ziekenhuizen gefaciliteerd zodat de snelheid en efficiëntie, cruciaal voor de positieve patiëntenervaring, verder wordt doorgetrokken. Het ZNA Medisch Centrum Kaai 142 ligt ingebed in een ruimer zorglandschap waar duurzaamheid, gemeenschap, zingeving en gezondheid elkaar kruisen. Aansluitend hierbij is een respectvolle samenwerking met de omringende huisartsen en andere hulpverleners uit de buurt van primordiaal belang en kunnen wij complementair zijn aan zowel de eerste- als tweedelijnsgezondheidszorg.
Wachtdienstregeling & werktijden
Week: vrijdag vast van 13-21:30 (grootte poule dus overnemen van uren is zeker wel mogelijk) Weekend: wachten zijn steeds van 7:30-21:30
EMD pakket & consultatiesysteem
Ecare en binnenkort HIX