ICHO zoekt Stagecoördinatoren

Vacature geplaatst op 14 okt 2021

Functie
Huisarts/Vervangarts
Functie titel
Stagecoördintator
Type samenwerking
Deeltijds
Type contract
Anders
Adres

ICHO
Kapucijnenvoer 7 bus 7001
3000 Leuven
België

Interesse in deze vacature?

An
Stockmans
Functie omschrijving
Als STACO speel je een belangrijke rol in de opleiding van de haio's die bij jou in de seminariegroep zitten.
  • Ongeveer 10 à 15 % mandaat (een halve dag per week)
  • Je leidt de seminaries tweewekelijks in een vaste groep per academiejaar (min 10, max 14 haio’s)
  • Je bent zowel educatief als administratief de schakel tussen alle betrokkenen: je coördineert de diverse aspecten van de opleiding
  • Je begeleidt de haio's individueel in hun ontwikkeling tot huisarts. Dit omvat het opleiden, begeleiden, ondersteunen en stimuleren van de haio’s via individuele contacten. Het elektronisch portfolio is hierbij een ondersteunend hulpmiddel
Een meer uitgebreide taakomschrijving kan je opvragen bij het ICHO-secretariaat. Selectiecriteria
  • Minimum 5 jaar actief als huisarts (bij aanvang van de functie dus 01-10-22)
  • Je oefent als hoofdactiviteit huisartsgeneeskunde uit, dit wil zeggen dat je min 50% van de tijd in een reguliere huisartsenpraktijk actief bent
  • Je bent thuis in alle kenmerken van de huisartsgeneeskunde zoals de WONCA-definitie deze omschrijft
  • Je bent in staat om de dubbele rol van zowel coach als huisarts op te nemen
  • Je bent beschikbaar om na start minimaal 3 jaar een groep te begeleiden
Over de praktijk
We bieden u een grondige en boeiende opleiding aan met een mix van zelfstudie, interactieve sessies in groep en observaties van live seminaries gevolgd door reflectie. De opleiding zal plaatshebben vanaf januari 2022 en zal bestaan uit een blended format (online voorbereiding afgewisseld met live trainingsmomenten). De exacte data zijn nog niet gekend, maar de groepssessies gaan door op dinsdagnamiddag. De werkbelasting is ongeveer 10 - 15%, wat neerkomt op een halve dag per week. De vergoeding is op dit ogenblik 1644,50 euro per haio per jaar waarbij we gemiddeld 12 haio’s per jaar toewijzen aan elke coördinator (min. 10 en max. 14).