Huisartsenkring Herkenrode samen met het Jessa Ziekenhuis op zoek naar een dynamische huisarts/basisarts

Vacature geplaatst op 17 dec 2019

Functie
Huisarts/Vervangarts
Functie titel
Huisarts
Type samenwerking
Overeen te komen
Type contract
Tijdelijke functie
Adres

Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
België

Interesse in deze vacature?

Anneleen
Lijnen
Functie omschrijving

Huisartsenkring Herkenrode is samen met het Jessa Ziekenhuis op zoek naar een dynamische huisarts/basisarts die deeltijds (50%) zijn schouders wil zetten onder een Europees gefinancierd project (EFRO): 'Digitale zorgondersteuning in de praktijk in Limburg, als hefboom voor Vlaanderen'.

Het is duidelijk dat het zorglandschap sterk aan het veranderen is. Denk maar aan de eerstelijnszones, ziekenhuisnetwerken en meer en meer een nauwere samenwerking met de welzijnssector en lokale besturen. We praten dan ook al enkele jaren over zogenaamde ‘geïntegreerde kwaliteitsvolle zorg’, maar wat dit dan exact impliceert voor de patiënt en vooral wat de rol van de patiënt zelf is daarin, blijft vooralsnog vrij vaag.

Dit project wil enerzijds de interoperabiliteit tussen alle actoren en de patiënt optimaal laten functioneren. Anderzijds wil dit project noodzakelijke koppelingen en hiaten in de digitale uitwisseling van gegevens in kaart brengen binnen drie zorgtrajecten. Wij willen dit doen door verder te bouwen op bestaande componenten en initiatieven, met als doel losstaande of onvoldoende verbonden onderdelen van het totale zorgpad met elkaar digitaal te verbinden.

Het einddoel is om een tijdslijn te creëren waarop het zowel voor de zorgverstrekkers als voor de patiënten in één oogopslag duidelijk wordt waar de patiënt zich bevindt in het zorgpad. Onmiddellijk worden de belangrijkste parameters, doelen en informatie gevisualiseerd. 

We denken dat we in Hasselt een unieke samenwerking hebben tussen huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, de welzijnssector en ook het ziekenhuis. Dat betekent dat een dergelijk ambitieus implementatieproject een uitstekende kans heeft om hier in deze Limburgse regio te kunnen slagen.

Wat is je taak als arts in dit project?

Binnen een multidisciplinair team met verpleegkundigen en apothekers…

Mee evidence based processtromen uittekenen, hiaten en problemen identificeren voor drie zorgtrajecten. Voor jou voornamelijk vanuit het perspectief van de huisarts.

de analyse maken van de beschikbare digitale componenten en de noden van de verschillende actoren in kaart brengen.

mee nadenken over de methodologie van pragmatische oplossingen om elke zorgactor, inclusief de zorgvrager, deel te laten uitmaken van het geïntegreerd digitaal zorgproces.

Testen van de voorgestelde digitale oplossingen

Ondersteuning in de implementatie en disseminatie van deze oplossingen bij de huisartsen

 

Voor meer info over deze vacature of bij interesse kan je terecht bij Anneleen Lijnen, Coördinator implementatie digitale systemen, tel 011/33.51.14 of via mail: anneleen.lijnen@jessazh.be.