HUISARTS in opstartend wijkgezondheidscentrum Rupelstreek

Vacature geplaatst op 5 dec 2019

Functie
Huisarts/Vervangarts
Functie titel
huisarts
Type samenwerking
Overeen te komen
Type contract
Vaste functie
Adres

Wijkgezondheidscentrum Rupelstreek
nog te bepalen
2850 Boom
België

Interesse in deze vacature?

Anita
Rimaux
Functie omschrijving

- medische consultaties in het wijkgezondheidscentrum en een beperkt aantal huisbezoeken

- medisch inhoudelijke taken: kwaliteitsverbetering, uitwerken taakdelegatie, uitvoeren gezondheidsprojecten

- intern multidisciplinair overleg en extern overleg (bv MDO's)

- opstarten en uitbouwen van de werking van het wijkgezondheidscentrum met de andere collega's van het multidisciplinair team en de ondersteuning van de coördinator

Over de praktijk

- forfaitaire praktijk die wil werken als wijkgezondheidscentrum: dwz naast curatief werken ook veel aandacht aan preventief werken, multidisciplinair werken, aandacht voor toegankelijkheid, extra aandacht voor kansengroepen, ... (zie www.vwgc.be)

- werken in ons wijkgezondheidscentrum (forfaitaire betaling) is vanuit het RIZIV niet cumuleerbaar met een zelfstandige praktijk /prestatiegeneeskunde, wel met een andere betrekking in loondienst (arts bij kind en gezin, onderzoeksopdracht, …)

- administratieve en logistieke omkadering / ondersteuning (o.a. een voltijds onthaal)

 

 

Wachtdienstregeling & werktijden

- nacht- en weekendwachten binnen systeem van wachtdienst (weekendwachten gebeuren vanuit huisartsenwachtpost)

- tewerkstellingsvolume, werktijden en start zijn bespreekbaar

EMD pakket & consultatiesysteem

- EMD: te beslissen via onderling overleg

- consultatiesysteem: te beslissen via onderling overleg (grotendeels of volledig op afspraak, patiënten zullen zoveel als mogelijk gestimuleerd worden om naar de praktijk te komen)