HUISARTS in opstartend wijkgezondheidscentrum Rupelstreek

Vacature geplaatst op 5 dec 2019

Functie
Huisarts
Functie titel
huisarts
Type samenwerking
Overeen te komen
Type contract
Vaste functie
Adres

Wijkgezondheidscentrum Rupelstreek
nog te bepalen
2850 Boom
België

Interesse in deze vacature?

Anita
Rimaux
Functie omschrijving

- medische consultaties in het wijkgezondheidscentrum en een beperkt aantal huisbezoeken

- medisch inhoudelijke taken: kwaliteitsverbetering, uitwerken taakdelegatie, uitvoeren gezondheidsprojecten

- intern multidisciplinair overleg en extern overleg (bv MDO's)

- opstarten en uitbouwen van de werking van het wijkgezondheidscentrum met de andere collega's van het multidisciplinair team en de ondersteuning van de coördinator

Over de praktijk

- forfaitaire praktijk die wil werken als wijkgezondheidscentrum: dwz naast curatief werken ook veel aandacht aan preventief werken, multidisciplinair werken, aandacht voor toegankelijkheid, extra aandacht voor kansengroepen, ... (zie www.vwgc.be)

- werken in ons wijkgezondheidscentrum (forfaitaire betaling) is vanuit het RIZIV niet cumuleerbaar met een zelfstandige praktijk /prestatiegeneeskunde, wel met een andere betrekking in loondienst (arts bij kind en gezin, onderzoeksopdracht, …)

- administratieve en logistieke omkadering / ondersteuning (o.a. een voltijds onthaal)

 

 

Wachtdienstregeling & werktijden

- nacht- en weekendwachten binnen systeem van wachtdienst (weekendwachten gebeuren vanuit huisartsenwachtpost)

- tewerkstellingsvolume, werktijden en start zijn bespreekbaar

EMD pakket & consultatiesysteem

- EMD: te beslissen via onderling overleg

- consultatiesysteem: te beslissen via onderling overleg (grotendeels of volledig op afspraak, patiënten zullen zoveel als mogelijk gestimuleerd worden om naar de praktijk te komen)