HRM en ELZZORA zoeken MSPOC

Vacature geplaatst op 2 jun 2021

Functie
Andere
Functie titel
MSPOC (Medisch Single Point Of Contact)
Type samenwerking
Voltijds
Type contract
Tijdelijke functie
Adres

ELZZORA
Ter Lindenlaan 1
2650 Edegem
België

Interesse in deze vacature?

Jan
De Lepeleire
Functie omschrijving
Wat doet een MSPOC en wat verwachten we van jou? De medische spoc is eigenlijk een tussenpersoon om het medisch beroepsgeheim te vrijwaren in de verdere contactname met besmette personen.
  • Dagelijkse opvolging van de (digitale) controletoren (gegevens die ons door de overheid worden aangereikt).
  • Bij elke besmetting sturen arts en labo’s een melding naar wat men de atlas of controletoren noemt. Daarin worden de gegevens van alle positieve testen opgelijst, per provincie, per eerstelijnszone en per gemeente. De MSPOC bekijkt dagelijks samen met de teamleiders (Nathalie De Landtsheer en Nora Gabor en de covid coach  Louise ) de controletoren en kijkt of er problemen zijn : indexen  die niet bereikt zijn , gevallen waar de fieldagent huisbezoek dient te verrichten.
  • Opvolgen van meldingen van kwetsbare personen
Huisartsen kunnen kwetsbare (probleem-) positief geteste personen doorgeven aan de MSPOC via telefoon. Daarin kan je de speciale aandacht vragen voor kwetsbare situaties:hulp van doen voor boodschappen, extra uitleg over maatregelen aan personen die het niet goed begrijpen. De MSPOC kijkt samen met de teamleiders hoe hulp/aandacht kan gegeven worden (bv. in overleg met sociale dienst van OCMW of via de fieldagent die  eventueel huisbezoeken doet). De medewerkers van de lokale besturen zijn laagdrempelig te bereiken en goed georganiseerd.
  • Advies aan CLB
Je krijgt telefoon van de CLB artsen die met jou overleggen over te nemen maatregelen bij besmettingen op school. Idealiter wordt dit even op mail gezet door de CLB-arts zodat je  niet “on the spot” moet antwoorden maar eerst even de casus kan bekijken.
  • Overleg COVID-team ELZZORA
1x per 2 à 3 weken volg je het (online) overleg van de eerstelijnszone en huisartsen. Dit vindt meestal ’s avonds plaats en duurt een 90 tal minuten. LET WEL  dit is een tijdelijk project  , dat stopt als de pandemie voorbij is  : hoe eerder  hoe liever  😊 Het is de bedoeling in een ploeg te werken om vlot de continuïteit te kunnen waarborgen.   Wat bieden we je? Een aangename en interessante werkbeleving ten dienste van de maatschappij in de beheersing van de covid pandemie , een toffe en enthousiaste ploeg medewerkers met de nodige kwinkslag en een uitmuntend secretariaat met alle up to date info. Uiteraard is een billijke vergoeding voorzien: 600 €:week en 450€/weekend