Forfaitaire eerstelijnspraktijk in Aalst zoekt nog collega huisartsen

Vacature geplaatst op 2 jul 2024

Functie
Huisarts/Vervangarts
Functie titel
Huisarts
Type samenwerking
Overeen te komen
Type contract
Vaste functie
Adres

Wijkgezondheidscentrum Aalst
Sinte Annalaan 41b3
9300 Aalst
België

Interesse in deze vacature?

Saskia
Van Aken
Functie omschrijving
Wij zoeken een arts die ons team wil versterken. We zijn een forfaitaire praktijk in een zone met veel potentieel en een gevarieerde populatie, zowel qua leeftijd, achtergrond als pathologie.
Over de praktijk
We werken momenteel met 3 vaste artsen, zijn een opleidingspraktijk voor het ICHO en begeleiden daarnaast ook stagiairs, zowel bachelor als masterstudenten. We beschikken over 6 uitgeruste kabinetten en een voltijds bemand onthaal/secretariaat waardoor administratie tot een minimum beperkt wordt. Daarnaast worden we ondersteund met een team van 3 verpleegkundigen, 3 kinesitherapeuten, een maatschappelijk werker, 2 psychologen en een beweegcoach. Er is wekelijks ruimte voor overleg onder de artsen, multidisciplinair overleg en teamoverleg. Raadplegingen enkel op afspraak, huisbezoeken worden tot een minimum beperkt.
Wachtdienstregeling & werktijden
De wachtdiensten verlopen zowel in de week als het weekend via de goed georganiseerde wachtpost, waardoor er voldoende administratieve ondersteuning is.    Werktijden zijn overeen te komen, we streven voor elke arts naar een goede work/life balans met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en interesses.