Enthousiaste collega huisarts gezocht

Vacature geplaatst op 9 mei 2022

Functie
Huisarts/Vervangarts
Functie titel
huisarst voor multidisciplinaire praktijk
Type samenwerking
Overeen te komen
Type contract
Vaste functie
Adres

Buurtgezondheidscentrum Althea/Zenia vzw
Weg naar Zwartberg 36/1
3660 Oudsbergen
België

Interesse in deze vacature?

Anna
Maltezis
Functie omschrijving
  De huisarts staat in voor kwalitatieve geneeskundige zorgen op de eerste lijn:
 • Het verlenen van integrale preventieve en curatieve geneeskundige zorg aan patiënten vanuit een medisch-wetenschappelijk denkkader door interdisciplinair samen te werken, teneinde hun gezondheid en sociaal welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen en hun autonomie te bevorderen.
 • Samen instaan voor en dragen van de verantwoordelijkheid voor de werking van het centrum.
 • Constructief meewerken aan de verdere uitbouw van het centrum in Opglabbeek.
 
Over de praktijk
De centra bestaan uit een multidisciplinair team (artsen, verpleegkundigen, kinesisten,  maatschappelijk werk en onthaalmedewerkers) die volgens het forfaitair betalingssysteem werken. Bijkomende ondersteuning is er van een psychologe, diëtiste en osteopaat. Voor uitgebreide informatie over onze werking: www.bgc-althea.be of www.bgc-zenia.be  
Wachtdienstregeling & werktijden
 • BGC Althea: de weekwacht wordt door de eigen praktijk gedaan
 • BGC Zenia: de weekwacht wordt door de huisartsen van As en Opglabbeek opgenomen
 • De weekendwachten: de huisarts draait mee met de wachtpost van GAOZ
 • Werkregeling:
  • contract van onbepaalde duur – voltijdse of deeltijdse tewerkstelling is mogelijk
   • Deze functie is – conform de wetgeving m.b.t. het forfaitair betalingssysteem – niet cumuleerbaar met een  zelfstandige praktijk in de prestatiegeneeskunde
- Verloning volgens barema van PC 330.01 - IFIC klasse 20 - Extra vergoeding voor de weekendwachtdiensten in de huisartsenwachtpost
 • Andere legale voordelen:
  • Maaltijdcheques
  • Pensioenplan
  • Tussenkomst in woon – werkverkeer
  • Vergoeding voor dienstverplaatsingen en mobiele telefonie.
  • Verzekeringen, BA, aansluiting bij beroepsfederaties, kosten voor arbeidsongevallen en omnium dienstverplaatsing neemt het BGC eveneens ten laste.
EMD pakket & consultatiesysteem
- we werken met CareConnect als EMD - we gebruiken Introlution als agenda - we werken enkel op afspraak