Burenzorg

Vacature geplaatst op 18 feb 2021

Functie
Huisarts
Functie titel
Huisarts
Type samenwerking
Voltijds
Type contract
Tijdelijke functie
Adres

Burenzorg
Dageraadplaats 29
2018 Antwerpen
België

Interesse in deze vacature?

Nicolaas
Vanderhoydonck
Functie omschrijving
We zijn op zoek naar collega huisarts om collega met vaderschapsverlof te vervangen maar aansluitend om ons te ondersteunen in de zomermaanden.  Meedraaien in het team: consultaties, huisbezoeken, overleg donderdag,...     
Over de praktijk
Visie praktijk:  Samen met u zorgen wij voor uw gezondheid. We bieden algemene geneeskunde aan die gebaseerd is op de huidige wetenschappelijke inzichten en we streven naar een volledige zorg waarin ook uw eigen inbreng, autonomie en wensen belangrijk zijn. Onze visie op huisartsgeneeskunde is gebaseerd op de huidige ontwikkelingen binnen onze maatschappij, waar samenwerkingsverbanden centraal staan en eerstelijnsgeneeskunde ruimer wordt bekeken. Hiervoor dient een groepspraktijk in te spelen op toegankelijke, kwaliteitsvolle en meer efficiënte gezondheidszorg met alle eerstelijnsactoren samen, en dus met beter interdisciplinair werken en deze expertise ook delen. De huisarts is maar een deel van het geheel, kaderend in eerstelijnszones. Naast deskundige hulpverlening is ook zelfzorg belangrijk, zodat gezondheidswerkers hun werk op een goede, heilzame en duurzame wijze kunnen doen. “‘Doctoring is being the doctor you want to be.” Hulpverleners vertrekken vanuit passie en bezieling voor het vak wat we graag doen, naast een missie om te doen wat nodig is en een deskundigheid door levenslang leren, wat we als een geheel willen uitstralen. Daarom werken we eerder aanbod-gestuurd dan vraag-gestuurd, om deze visie ook te kunnen doorgeven aan onze patiënten, daar deze een appél inhoudt aan iedereen om gezondheid in al zijn aspecten uit te werken. Binnen de samenwerking werken verschillende huisartsen met elk zijn/haar eigen subspecialisatie, en ondersteund door een team van baliemedewerkers en paramedici (verpleegkundigen, diëtiste, …). Dit team is nodig om een brede zorg te kunnen aanbieden voor verschillende aspecten van ziekte en gezondheid, en om elke patiënt de best mogelijke zorg voor hem/haar aan te bieden. We bieden ook continuïteit aan door een uitgebreid  samenwerkingsverband met andere hulpverleners op de eerste lijn binnen de wachtkring buiten de werkuren. www.burenzorg.be 
Wachtdienstregeling & werktijden
Periodde: mei tot en met augustus Maandag 9-16u Dinsdag 13:30-19u Woensdag vrij Donderdag 9-19u Vrijdag 9-16u
EMD pakket & consultatiesysteem
Careconnect en Medici