Bloeiende praktijk met gevarieerde patiëntenpopulatie in de buurt van het station Gent-Sint-Pieters zoekt top collega (voltijds/deeltijds) om onze groei verder samen uit te bouwen

Vacature geplaatst op 2 aug 2022

Functie
Huisarts/Vervangarts
Functie titel
Huisarts
Type samenwerking
Overeen te komen
Type contract
Tijdelijke functie met optie vast
Vaste functie
Adres

huisartsenpraktijk Sint Pieters
Koning Albertlaan
164/001
9000 Gent
België

Interesse in deze vacature?

Stéphanie
Biot
Functie omschrijving
Een kleine schets van de tijdslijn van de praktijk 5jaar geleden startte ik, als soloarts steeds samenwerkend met een HAIO, trots Huisartsenpraktijk Sint Pieters, ideaal gelegen in de stationsbuurt van Gent. De praktijk is ondertussen uitgebouwd tot een goed draaiende solopraktijk waarbij de agenda’s snel vollopen en er een steeds grotere toestroom is van nieuwe patiënten. Veel praktijken in de omgeving hebben een patiëntenstop. Het zou fijn zijn de praktijk verder te laten groeien en het team te versterken met een gemotiveerde, toffe collega! Er zijn ondertussen concrete plannen om te verhuizen naar een nieuwbouwproject om de hoek. De verhuis naar een groter pand in de buurt schept alvast heel wat mogelijkheden voor de praktijk.   De visie van de  praktijk in een notendop Als huisarts vind ik het belangrijk om de patiënt in zijn totaliteit te benaderen. Rekening houdend met zijn socio-economische achtergrond, psychische belevingen en familiale situatie. Ik blijf ook graag op de hoogte van de evidence en probeer deze ook zo veel mogelijk, in overeenstemming met onze patiënten, toe te passen. Binnen de praktijk stellen we ons als arts flexibel op en proberen waar mogelijk de patiënten zo goed en snel mogelijk (bij voorkeur de dag zelf) te helpen. We proberen de agenda op een efficiënte manier op te stellen. We trachten een goede samenwerking na te streven met alle betrokken disciplines: specialisten, kiné' s, verpleegkundigen, apothekers, psychologen, sociaal assistenten enz... We vinden het dan ook belangrijk om op regelmatige basis zowel intern als extern overlegmomenten te organiseren en dit op een open en transparante manier. De kleinschaligheid van de praktijk schept eveneens opportuniteiten om mee te denken aan de verdere visie binnen de praktijk. Enkele kenmerken van de praktijk Wie zijn onze patiënten? o   Er is een gevarieerde patiëntenpopulatie qua leeftijd en qua socio-economische status. Wij voeren consultaties in het Nederlands, Frans en Engels. Hoe ziet het team eruit? o   Het coachen van studenten vind ik heel verrijkend, het geeft een interessante dynamiek en houdt mijn mij als arts kritisch en up to date. Dit is de reden dat ik naast HAIO’s ook regelmatig studenten 2de en 3de master begeleid. o   Er is ook (beperkte) secretariaatsondersteuning. Hoe werken we? o   We werken uitsluitend op afspraak, deze worden voor 80% geboekt via een online agendasysteem. Dit vermindert aanzienlijk de telefoons voor het maken van afspraken. o   We werken quasi volledig papierloos met veel aandacht voor een goed bijgehouden EMD  (Care Connect). Ook op huisbezoek werken we met een laptop en noteren we alles rechtstreeks in het EMD. o   De huisbezoeken beperken zich tot het bezoeken van rusthuispatiënten of hoogbejaarde patiënten (vaak 90+jaar) die zich om gezondheidsredenen moeilijk kunnen verplaatsen tot aan de praktijk. Alle huisbezoeken zijn bereikbaar met de fiets. o   Deelname aan week-en weekendwacht: o   De weekwacht is een beurtrol tussen alle Gentse huisartsen. o   De weekendwachten verlopen in de recent vernieuwde wachtposten in Gent en worden eveneens via een beurtrol verdeeld tussen alle Gentse huisartsen. o   De verdeling van de wachten gebeurt 1x per kalenderjaar door de HVG (huisartsenvereniging Gent) o   Onze website wordt steeds up to date gebracht met communicatie over praktijkorganisatie (verlof, mondmaskerplicht,…) maar ook over actuele gezondheidsinformatie (vaccinatieperiode griep-covid/ jodiumtabletten bij kernramp,…)   Ben jij een gemotiveerde huisarts en heb jij veel goesting om in deze praktijk te staan? Spreekt deze vacature jou aan? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega in spe! Stuur jou CV en motivatiebrief naar biotstephanie@gmail.com voor een eerste kennismaking.