Arts gezocht voor Centrum voor Vaccinologie (UZ Gent)

Vacature geplaatst op 13 mrt 2023

Functie
Huisarts/Vervangarts
Functie titel
Arts - Onderzoeker
Type samenwerking
Overeen te komen
Voltijds
Type contract
Tijdelijke functie met optie vast
Adres

Centrum voor vaccinologie - UZ Gent
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
België

Interesse in deze vacature?

Justine
De Sutter
Functie omschrijving
 • Je staat in voor de medische aspecten van klinische vaccinstudies:
  • Screening van kandidaat-deelnemers volgens het studieprotocol.
  • Opvolging van de deelnemers doorheen de studie (anamnese en klinisch onderzoek tijdens studiebezoeken, evaluatie van laboresultaten,…)
  • Rapporteren en opvolgen van bijwerkingen of veranderingen in de medische toestand van de deelnemer (via klinisch onderzoek van de deelnemer en/of door contact te leggen met de behandelende arts(en) van de deelnemer)
  • Beantwoorden van medische vragen van de studiecoördinatoren en studieverpleegkundigen.
 • Je werkt mee aan het nazicht van studieprotocollen en informatieformulieren voor deelnemers en geeft feedback aan de opdrachtgever.
 • Je werkt actief mee aan het wekelijkse artsenoverleg.
 • Je volgt relevante bijscholingen en bent bereid om je kennis te delen met collega’s.
 • Indien interesse, kan je ook meewerken aan wetenschappelijk onderzoek (o.a. het publiceren van onderzoeksresultaten).
Gewenst profiel
 • Je hebt minimaal een masterdiploma in geneeskunde behaald.  
 • Je hebt interesse in vaccinologie, infectiologie en immunologie.
 • Je bent sociaal, beleefd en communicatief sterk.
 • Routinewerk schrikt je niet af, je werkt correct en minutieus en dit volgens voorgeschreven regels en protocollen.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en Engels, zowel gesproken als geschreven.
 • Je hebt vlotte computerskills (MS Office).
 • Je handelt volgens de kernwaarden van het UZ Gent: respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je kan zowel autonoom werken als goed in een team samenwerken.
 • Je werkt minutieus, correct en met oog voor detail volgens bestaande procedures en afspraken.
 • Kennis van ICH (International Conference of Harmonisation) /GCP (Good Clinical Practice)  (richtlijnen klinische studies) of bereid zijn hier een opleiding voor te volgen.
Selectieprocedure
 • Deel 1: Screening op CV en motivatie
 • Deel 2: Invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst (adviserend) Deze wordt per mail verstuurd op 19 april, controleer zeker je spam/ ongewenste mail indien je deze niet zou ontvangen hebben.
 • Deel 3: Competentiegericht interview op maandag 24 april 2023 (VM) of woensdag 26 april 2023 (NM).
  Solliciteren voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) kan ten laatste op zondag 16 april 2023 via https://www.uzgent.be/vacature-studiearts
Over de praktijk
Als Vlaamse Openbare instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een levendige academische werking met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor jouw ambities. CEVAC is een van de grootste vaccinevaluatiecentra van het land. Sinds meer dan 25 jaar voert CEVAC klinische vaccinstudies uit bij gezonde vrijwilligers, voornamelijk fase I en II, in samenwerking met meer dan 15 vaccinproducenten wereldwijd. Voor het CEVAC (Centrum voor Vaccinologie) kijken we momenteel uit naar een voltijds (100%) arts-onderzoeker (80% is bespreekbaar). Voltijds contract van bepaalde duur voor één jaar, bij wederzijdse fit heeft de dienst de intentie om dit contract om te zetten naar een contract onbepaalde duur.
Wachtdienstregeling & werktijden
Salarisschaal Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens het geldende UZ barema, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit. Je kan een loonsimulatie opvragen. Troeven UZ Gent
 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen.
 • Ontdek ook de andere troeven.