Arts bij de heroverwegingscommissie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vacature geplaatst op 21 okt 2020

Functie
Huisarts
Functie titel
Arts bij de heroverwegingscommissie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Type samenwerking
Deeltijds
Type contract
Tijdelijke functie
Adres

Vlaams agentschap voor personen met een handicap
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België

Interesse in deze vacature?

Team
Heroverweging
Functie omschrijving
Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Het VAPH stelt persoonsvolgende budgetten ter beschikking van meerderjarigen, waarmee zij zelf hun gewenste ondersteuning kunnen organiseren en financieren. Daarnaast biedt het VAPH ook tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen aan woningen of wagen. Het VAPH zet ook in op Rechtstreeks Toegankelijke ondersteuning. Als iemand die bijstand vraagt aan het VAPH het niet eens is met de genomen beslissing van het VAPH, dan kan die persoon een interne beroepsprocedure doorlopen, een 'heroverweging'.  Met het oog op een brede benadering van het dossier en de aanwezigheid van de verschillende competenties en specialisaties is deze commissie multidisciplinair samengesteld. Voor deze commissie zijn we op zoek naar een een doctor in de genees-, heel- en verloskunde. De heroverwegingscommissie vergadert in principe tweemaal per maand in het Ellipsgebouw – Koning Albert II-laan 35 – 1030 Brussel. Momenteel worden de vergaderingen digitaal georganiseerd via google-meet. Personen die zich kandidaat willen stellen als arts voor de heroverwegingscommissie (HOC) kunnen dit doen door een schriftelijke motivatie en CV  door te sturen naar hoc@vaph.be. We ontvangen de kandidaturen graag uiterlijk op 16 november 2020. Interesse? Vraag dan bijkomende informatie op via hoc@vaph.be