Leo Pharma - partner

Ons Verhaal

Onze missie is mensen helpen hun huid gezond te maken. We vervullen een voortrekkersrol in dermatologie omdat we verder kijken dan vandaag in onze zoektocht naar wat nog beter kan voor patiënten. Patiënten staan centraal in alles wat we doen. We stuwen dermatologie naar nieuwe hoogten met onze kennis, samenwerking en nieuwsgierige blik. We zijn pioniers in de wetenschap en ontwikkelen nieuwe dermatologische geneesmiddelen. Zolang er nog een patiënt is die onze hulp nodig heeft, zetten we onze missie voort.

Als bedrijf in eigendom van een stichting zijn we onafhankelijk én verplicht om patiënten op de eerste plaats te zetten. De gezamenlijke vaardigheden en inspanningen van iedereen bij LEO Pharma en onze partners vormen de basis van ons succes. Bouwen aan, delen en herinvesteren in kennis, leidt ons al meer dan 110 jaar. Omdat het moet en omdat het kan. Samen leveren we baanbrekend werk.

Psoriasis kan een grote impact hebben op het leven, zowel op fysiek als op psychologisch vlak. U, als huisarts, speelt een belangrijke rol om psoriasis behandelbaar en aanvaardbaar te maken voor uw patiënten. Wij trachten ernaar u hierbij te ondersteunen door een brede waaier aan dermatologische geneesmiddelen aan te bieden om zo uw psoriasis patiënten optimaal te helpen.
De Swaef Hilde
country lead Belgium