Nieuws - Kringen

kringloket.jpg

Waarmee kunnen we je helpen?

Al je vragen betreffende kringwerking en -ondersteuning zijn welkom. Je kan zelf zoeken op de site; de zoekfunctie kan je hierbij helpen. We vullen de beschikbare informatie voortdurend verder aan. Vind je niet wat je nodig hebt dan kan je mailen, telefoneren of schrijven. We proberen je zo snel mogelijk een antwoord te geven.

In deze nieuwsbrief: Boekhoudkundige en fiscale verplichtingen van de huisartsenkring • Bescherming van persoonsgegevens: wat verandert er op 25 mei? • Afsprakenplan Artsenkring Halle en Omgeving met spoed AZ Sint-Maria • éénlijn-dag - zaterdag 5 mei in Berchem voor alle zorgverstrekkers • Voortraject diabetes: een gedeelde opportuniteit! • Als vereniging een onroerend goed verhuren: zo wordt u belast • Hervorming eerste lijn: stand van zaken reorganisatieprogramma

Stel: als vereniging wil u een onroerend goed verhuren dat u anders toch niet gebruikt. Dat kan, maar de huurinkomsten moet u wel aangeven in de belastingaangifte van de vereniging. Hoe u daarvoor precies tewerk gaat, hangt ervan af of uw vereniging zelf eigenaar is van het pand of de grond. We zetten de opties op een rij.

Artsenkring Zennevallei en de spoeddienst van AZ Sint-Maria Halle hebben een afsprakenplan ondertekend. Hierin werden in een positieve en collegiale sfeer afspraken gemaakt over de doorverwijzing van patiënten naar spoed, over triage, samenwerking rond gebruik van materialen, bloedafnames, … Laat u alvast inspireren.

Als huisartsenkring (vzw) heeft u heel wat periodieke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Er zijn ook een aantal deadlines voor de overheid i.v.m. de subsidiëring (jaarverslag kring, …).

In deze nieuwsbrief: Infosessie: ‘Samenwerkingsverbanden, fusies en splitsingen in de social profit’? • Blended learning voor LOK’s: Huiselijk geweld • Vernieuwd doe-het-zelf LOK pakket polyfarmacie • Zorgpad Suicidepogers • Bevolkingsonderzoek dikke darmkanker: infosheet voor huisartsen • Investeren in vastgoed: enkele tips • Kringloket 15 mei 2018

In deze nieuwsbrief: Kom kennismaken met de werkgroep ICT • De vzw-wetgeving in vogelvlucht • Aanpak van huiselijk geweld in de huisartsenpraktijk • GDPR: adviezen voor huisarts, wachtpost, huisartsenkring • Kringloket 2018

Hieronder het verslag van het kringloket van 20 februari 2018. De volgende vergaderingen gaan door op 15 mei, 18 september en 13 november,  steeds om 20.45u bij Domus Medica. Alle huisartsenkringen onderwerpen doorgeven aan Gert Merckx, kennisdomeinverantwoordelijke Kringen.

In deze nieuwsbrief: Permanentiegids voor huisartsenkringen • Eindeloopbaangids • Sportblessure in het weekend? Bel een huisarts! • E-learning veilig antibioticabeleid • Komt Domus Medica in 2018 ook naar uw kring? • Een nieuw jaar ... een nieuwe LOK • Zorgpad suïcidepreventie • Communiceren via eHealth - éénlijn-dag Zwijnaarde (24 februari)

De inbreng van alle huisartsenkringen in de besluitvorming en de uitwisseling van ideeën met de huisartsenkringen is één van de belangrijkste doelstellingen van Domus Medica. De huisartsenkringen weten wat er leeft op het terrein en zijn ook de motor om onze huisartsgeneeskunde de volgende jaren mee vorm te geven. 

De permanentie in de huisartsenpraktijk staat de laatste jaren meer en meer onder druk. Wanneer een huisarts plots tijdelijk of definitief uitvalt, kan dit in sommige regio’s tot prangende situaties leiden waarbij de praktijkpermanentie niet langer gewaarborgd kan worden.