Nieuws - Kringen

kringloket.jpg

Waarmee kunnen we je helpen?

Al je vragen betreffende kringwerking en -ondersteuning zijn welkom. Je kan zelf zoeken op de site; de zoekfunctie kan je hierbij helpen. We vullen de beschikbare informatie voortdurend verder aan. Vind je niet wat je nodig hebt dan kan je mailen, telefoneren of schrijven. We proberen je zo snel mogelijk een antwoord te geven.

De eerstelijnszorg, vertegenwoordigd door SEL GOAL (Samenwerkingsinitiatief in de Eerstelijnsgezondheidszorg Gezondheidsoverleg Arrondissement Leuven), heeft dinsdag 13 juni in Leuven een samenwerkingsovereenkomst getekend met een vijfentwingtal initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg van het Leuvense arrondissement.

Inhoud: Huisartsenkringen bezorgd over pilootprojecten geïntegreerde zorg - Aanvraag prioritaire zone door huisartsenkring: deadline 30 juni 2017 - Brochure LOK-aanbod Domus Medica - Opleiding Medisch-farmaceutisch overleg chronische nierinsufficiëntie: 22/9 - Geïntegreerde praktijkpremie: Domus Medica vraagt duidelijkheid - Volgende kringloket 26 september

De huisartsenkringen hebben deze week hun bezorgdheid geuit over de pilootprojecten chronische zorg aan minister De Block, minister Vandeurzen en de heer De Ridder (Riziv).

Inhoud: MFO Chronische nierinsufficiëntie organiseren? Domus Medica ondersteunt u - Veiligheidsprotocol voor huisartsen - Uniform zorgpad hartfalen in West-Vlaanderen - De HAK’s bij Minister Vandeurzen - Nieuw: LOK Zwangerschapsbegeleiding - Huisartsen gezocht voor LOK ‘Medische besliskunde’ - Verslag kringloket 16 mei – volgende kringloket 26 september

Patiënten met chronisch hartfalen hebben nood aan een intensieve en gespecialiseerde opvolging door zorgverleners in de thuissituatie én in het ziekenhuis. Dankzij een uniform ‘zorgpad chronisch hartfalen’ kunnen deze patiënten in de regio Zuid- en Midden-West-Vlaanderen voortaan rekenen op een gestroomlijnde en uniforme aanpak tussen deze zorgpartners.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken, Jan Jambon, zal de volgende weken werk maken van een omzendbrief aan de politiezones om het probleem van de agressie tegen huisartsen aan te pakken. Domus Medica drong hier reeds lang op aan bij de minister. Deze omzendbrief zal het overleg tussen de lokale huisartsenkring en de lokale politiezone verder faciliteren.

Uit een evaluatierapport van de Universiteit Gent en KU Leuven over Impulseo of het Impulsfonds blijkt dat het aantal huisartsarme zones blijft oplopen. Domus Medica werkte vanuit de expertengroep mee aan de studie en benadrukt de strategische rol van huisartsenkringen in de verfijning van de criteria voor huisartsarme zones. De huisartsenkringen moeten voor deze taak ook financieel ondersteund worden.

Inhoud: Leer meer over transmurale samenwerking met de eenlijn-sessie rond eGezondheid in ziekenhuizen - Praktijkrelevante voordracht over slapeloosheid in uw kring of LOK - Subsidie centraal oproepnummer aanvragen voor 31 mei 2017: tips en tricks bij invullen aanvraagformulier - Subsidie huisartsenkring: deadline 31 mei 2017 - Diabetesdossier efficiënt beheren in uw softwarepakket - 27 april: Minister Vandeurzen nodigt de huisartsenkringen uit - Verslag kringloket 21 maart, uitnodiging kringloket 16 mei

Een huisartsenkring die voor de volledige huisartsenzone een centraal oproepnummer operationeel maakt, kan daarvoor een subsidie krijgen. Die subsidie bedraagt € 0,1977 per inwoner in de huisartsenzone.

Inhoud: Gratis spreker (huisarts) voor LOK Polyfarmacie bij ouderen - Medisch-farmaceutisch overleg: 3 nieuwe programma’s beschikbaar - Impact van de Eerstelijnsconferentie op de huisartsen(kringen) 21 maart (kringloket) - Sabam en Billijke vergoeding bij muziek in de wachtkamer huisarts - 24 april: Minister Vandeurzen nodigt de huisartsenkringen uit