Nieuws - Kringen

kringloket.jpg

Waarmee kunnen we je helpen?

Al je vragen betreffende kringwerking en -ondersteuning zijn welkom. Je kan zelf zoeken op de site; de zoekfunctie kan je hierbij helpen. We vullen de beschikbare informatie voortdurend verder aan. Vind je niet wat je nodig hebt dan kan je mailen, telefoneren of schrijven. We proberen je zo snel mogelijk een antwoord te geven.

In deze nieuwsbrief: Kringvergadering 9/12 - Hoe positioneert de kring zich in het veranderend zorglandschap? • Co-artsen op kaart • Inspiratie voor LOK-groepen • Naar een correcte uitbetaling van het eGMD • Gratis opleiding moderator MFO ‘Chronische nierinsufficiëntie’ • Help ons de website te verbeteren

Co-artsen zijn artsen die nabij willen zijn voor de collega’s uit hun eigen kring of een andere kring. Co-artsen zijn er zowel voor huisartsen als voor specialisten.

In deze nieuwsbrief: Audit wachtposten • Open praktijkendag 30 september • Vraag nu gratis de Lok 'Medische besliskunde' aan • ICT-dag 14 oktober • Gratis opleiding moderator Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) • Nieuwe versie van de webtoepassing accreditering beschikbaar • Uitbreiding prioritaire zones voor ondersteuning van huisartsen • Kringloket – 19/9 20.45u – evoluties na audit wachtposten

In het Belgisch Staatsblad van 18/8 werd het KB m.b.t. de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg gepubliceerd. Dit betekent dat de kandidaten hun kandidaatsdossier, ingevuld in de correcte template, kunnen insturen tot uiterlijk 18 september 2017.

Inhoud: Eerstelijnszones in Vlaanderen – roadmap voor huisartsenkringen - Domus Medica komt naar uw kring - Europese regelgeving E-health privacy (GDPR-regelgeving) - Herziening: LOK Gericht labo-onderzoek bij verdenking op schildklierlijden - Open praktijkendag op 30 september: inschrijvingen open! - Domus Medica ICT-dag op 14 oktober 2017 in Antwerpen - Volgende kringloket 19 september

De Vlaamse overheid wil de volgende jaren een performant en evenwichtig zorgmodel uitrollen. Om naar deze efficiënte zorg toe te werken, voorziet de eerstelijnsconferentie van 2017 aanpassingen en vernieuwingen in de organisatie van de zorg.

In een ‘oproep tot de vorming van eerstelijnszones’ roept Minister Vandeurzen de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken op om mee uitvoering te geven aan de conclusies van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017. In een begeleidend document wordt de oproep nader omschreven. Voorstellen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 31 december 2017.

De eerstelijnszorg, vertegenwoordigd door SEL GOAL (Samenwerkingsinitiatief in de Eerstelijnsgezondheidszorg Gezondheidsoverleg Arrondissement Leuven), heeft dinsdag 13 juni in Leuven een samenwerkingsovereenkomst getekend met een vijfentwingtal initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg van het Leuvense arrondissement.

Inhoud: Huisartsenkringen bezorgd over pilootprojecten geïntegreerde zorg - Aanvraag prioritaire zone door huisartsenkring: deadline 30 juni 2017 - Brochure LOK-aanbod Domus Medica - Opleiding Medisch-farmaceutisch overleg chronische nierinsufficiëntie: 22/9 - Geïntegreerde praktijkpremie: Domus Medica vraagt duidelijkheid - Volgende kringloket 26 september

De huisartsenkringen hebben deze week hun bezorgdheid geuit over de pilootprojecten chronische zorg aan minister De Block, minister Vandeurzen en de heer De Ridder (Riziv).