Samenwerken in de multidisciplinaire groepspraktijk

Modulaire opleiding

Up to date functioneren als huisarts betekent meer dan alleen het beheersen van medische vaardigheden conform huidige kennis, evidenties en attitudes.

De huisarts anno 2018 wordt geconfronteerd met een nieuw soort praktijkmanagement, waar naast financieel beheer, bouwen en verbouwen ook time- en personeelsmanagement, samenwerking, leiding geven en onderhandelen tot het takenpakket behoren.  De meeste huisartsen kregen geen opleiding om die bijkomende verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Het kennisdomein praktijkorganisatie biedt een modulair vormingspakket  (najaar 2018- voorjaar 2019) aan waar volgende modules aan bod komen:

Conflicten zijn kansen, ook in uw huisartsenpraktijk! (Dominique Renders- 17 november 2018)

Diversiteit, assertiviteit, inspraak en betrokkenheid: hier kan je niet langer omheen als je (samen)werkt met en voor mensen. Dat merk je wellicht dagelijks in jouw huisartsenpraktijk en het maakt het er niet makkelijker op. Integendeel, niet zelden leidt deze gewijzigde attitude tot spanningen.

Goed nieuws: dit is normaal, dit is zelfs onvermijdbaar. Nog beter nieuws: je kan conflicten ombuigen naar kansen!

Klik hier om u in te schrijven voor deze sessie.

Constructief vergaderen. (Peter Crab- 1 december 2018)

Vergaderen jullie met pit, passie of met resultaat? Wat hebben we toch met dat vergaderen?

Vergaderingen hebben eigenlijk twee uitgesproken doelen. Je bepaalt samen acties om een welbepaald resultaat te bereiken en je neemt hiervoor beslissingen in gezamenlijk overleg. En efficiënt vergaderen kent vooral veel voordelen : tijdswinst voor jou en de collega’s, een significante daling van de vergaderkost, actieve deelname van iedere deelnemer, en afspraken die worden omgezet in uitvoerbare resultaten.

"Er is maar één ding dat erger is dan dromen dat je op een vergadering bent en wakker worden op die vergadering en dat is : aanwezig zijn op een vergadering en niet kunnen slapen", Tadeusz Checinski

Klik hier om u in te schrijven voor deze sessie.

Personeelsbeheer (Mieke Muys - 9 februari 2019)

Deze vorming biedt een antwoord op de vraag hoe organiseer ik mijn praktijk wat betreft personeelsbeheer: hoe plaats ik een vacature, hoe verloopt een selectiegesprek. Tevens worden er tips en tricks gegeven hoe men functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken en exitgesprekken dient te voeren. We gaan ook verder in op hoe men de veiligheid binnen de praktijk waarborgt.

Klik hier om u in te schrijven voor deze sessie.

Managementstaken verdelen binnen de praktijk (Roel Hendrikx - 23 februari 2019)

 

In deze sessie wordt dieper ingegaan op het verdelen van managementstaken binnen de praktijk, eveneens stockbeheer komt aan bod.

Klik hier om u in te schrijven voor deze sessie.

Zelfzorg voor huisartsen (Anja Deroost -11 mei 2019)

Artsen vormen een risico-groep voor burn-out.  Kan dit voorkomen worden en hoe dan? In de workshop wordt ingegaan op de valkuilen: Timemanagement, Samenwerking, Praktijkorganisatie, Communicatie en Persoonlijke ontwikkeling. Hoe grenzen stellen is een thema dat ook aan bod komt.

Klik hier om u in te schrijven voor deze sessie.

Beëindigen van een samenwerking, de meerwaarde van bemiddeling (Peter Crab – 25 mei 2019)

Tegenwoordig worden veel feitelijke problemen vertaald naar juridische vraagstukken.  Deze gerechtelijke procedures kunnen jarenlang duren en een hoop geld verslinden.  Een andere mogelijkheid die de partijen hebben, is om hun geschil zelf vredig op te lossen buiten de rechtbank of een arbiter om en dat is bemiddeling. Hoe dit concreet in z’n werk gaat wordt toegelicht in deze workshop.

Klik hier om u in te schrijven voor deze sessie.