Opleiding Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk (VIHP)

Universiteit Antwerpen

Wat?

Deze vorming leidt verpleegkundigen op voor de specifieke context van de huisartsenpraktijk. Hierin ondersteunt de verpleegkundige autonoom huisartsen bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van de patiënten in de eerstelijn. De opleiding speelt proactief in op het veranderd zorglandschap.

Voor wie?

Je beschikt over een diploma van bachelor in de verpleegkunde. Enkele jaren werkervaring is aanbevolen.

Deze opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof en de KMO-portefeuille.

Opleiding

Het studieprogramma telt 35 studiepunten met een studieomvang van 878 uur. Het programma bestaat uit 4 theoretische opleidingsonderdelen voor een totaal van 20 studiepunten en 1 praktijkgericht onderdeel van 15 studiepunten.

  1. Praktijkorganisatie en communicatie
  2. Gezondheid, preventie en patiënteducatie
  3. Doelgroep specifieke protocolzorg, zorgplanning, case management en integrated care binnen de context van cardio-vasculair risicomanagement, COPD en astma, diabetes en ouderengeneeskunde
  4. Geestelijke gezondheidszorg
  5. Klinische praktijk en intervisiemomenten

Doelstellingen

De opleiding 'verpleegkundige in de huisartsenpraktijk' vormt afgestudeerden die de huisartsen in de eerstelijnspraktijk ondersteunen. De verpleegkundige heeft hier een faciliterende en ondersteunende rol, met de focus op een efficiënte praktijkorganisatie.

De verpleegkundige in de huisartsenpraktijk richt zich tot de behandeling, verzorging en begeleiding van patiënten met brede gezondheidsvragen en/ of multimorbiditeit van zowel biologische, psychologische, sociale als existentiële aard. Deze verpleegkundigen worden actief en autonoom in de huisartsenpraktijk ingezet met verpleegkundige, klinische en organisatorische taken (cf. planning, organisatie huisartsenpraktijk, samenwerking met andere zorgprofessionals) in opdracht en samenwerking met de huisarts.

Onderwijsvorm

Het lesprogramma hanteert het principe van ‘begeleid zelfstandig studeren’, met aangepaste lesmomenten en diverse werkvormen, docenten en titularissen ondersteunen je bij dit proces.

In het studieprogramma vind je meer details over de onderwijsvorm per opleidingsonderdeel.  

Evaluatie en getuigschrift

De opleidingsonderdelen worden geëvalueerd door een combinatie van diverse  assessmentvormen  (schriftelijk en mondelinge evaluatie,  portfolio en syntheseproject) 

De studenten die de volledige opleiding volgen en gunstig geëvalueerd worden, ontvangen een getuigschrift van het postgraduaat verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.

Meer informatie over de opleiding en de infomomenten: www.uantwerpen.be