Partnertip: De pensioensovereenkomst, POZ of VAPZ

Tot 2018 konden zelfstandigen zonder vennootschap slechts beperkt een aanvullend pensioen opbouwen. Recent kwam daar een optie bij: de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen of de POZ. Dat is een aanvulling op het bestaande systeem van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), dat zowel voor zelfstandigen zonder vennootschap als voor bedrijfsleiders bestaat.

POZ in 5 vragen

1. Wie kan de nieuwe POZ afsluiten?

Zelfstandigen zonder vennootschap en meewerkende echtgenoten. Met andere woorden: dezelfde personen als voor de VAPZ, met uitzondering van de zelfstandige bedrijfsleiders. De uitsluiting van de bedrijfsleiders is logisch, want zij kunnen al via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via een groeps- of een IPT-verzekering.

2. Wat is het voordeel van een POZ?

U bouwt een aanvullend pensioen op met POZ-premies. Die geven recht op een belastingvermindering van 30%, op voorwaarde dat u de 80%-grens niet bereikt. U krijgt dus alleen de belastingvermindering als uw totale pensioenopbouw (dus inclusief een eventuele VAPZ) lager blijft dan 80% van het wettelijk rustpensioen.

3. Wat met de taksen?

In tegenstelling tot de VAPZ betaalt u een premietaks van 4,4% op de POZ-premies. Bij de uitkering van het eindkapitaal is er een voordelige eindbelasting van 10% (+ gemeentebelasting). Tot slot betaalt u nog een RIZIV-bijlage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2%.

4. Wanneer kiezen voor een POZ?

Een VAPZ is in de regel interessanter. Maar als u de maximale VAPZ-premie aftrekt en u eventueel nog financiële ruimte hebt, dan kan de POZ nuttig zijn als aanvulling op uw VAPZ. Let wel, er bestaan nog andere interessante aanvullende pensioenvormen. Zo kunt u bijvoorbeeld een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen via een klassieke individuele levensverzekering. Die laatste vorm is fiscaal vaak ook interessanter dan een POZ.

5. Vanaf wanneer kunt u een POZ afsluiten?

Eerst moet het parlement het wetsontwerp nog goedkeuren. Daarna wordt de wet gepubliceerd in het staatsblad, en drie maanden daarna treedt de maatregel in werking. Wellicht in de loop van 2018 kunt u een POZ-contract afsluiten.

 

Maar wanneer is welke formule het meest geschikt? POZ of VAPZ?

 

VAPZ

POZ

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep(*) , meewerkende echtgenoten onder het zgn. maxistatuut en zelfstandige bedrijfsleiders.

(*) Mits ze voldoende hoge inkomsten hebben

Idem als bij de VAPZ, op de zelfstandige bedrijfsleiders na.
Fiscaal voordeel? Premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar, waardoor sociale bijdragen en belastingen omlaag gaan. Zo kunt u maximaal ongeveer 2/3de van de premie recupereren. Belastingvermindering van 30% (binnen een aangepaste 80%-grens - je verzekeringsmakelaar kan deze grens voor jou berekenen)
Premietaks? Geen 4,4%
Eindbelasting? Een deel van het pensioenkapitaal (1% tot 5%) wordt gedurende 10 of 13 jaar als pensioen belast (zgn. fictieve omzettingsrente)
Gemeentebelasting
3,55% RIZIV-bijdrage
0% tot 2% solidariteitsbijdrage

Bij wettelijke of vervroegde pensionering, en bij overlijden: 10%
Andere gevallen: 33%
Gemeentebelasting
3,55% RIZIV-bijdrage
0% tot 2% solidariteitsbijdrage

 

Het verdict

Op zich is de VAPZ financieel interessanter. Daarom is het ook de aanbevolen formule voor als u start met (aanvullende) pensioenopbouw.

Trekt u al uw maximale VAPZ-premie af en hebt u nog financiële ruimte? Dan kan ook de POZ nuttig zijn.

Met deze kanttekening: er bestaan nog andere interessante pistes. Zo kunt u bijvoorbeeld een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen via een klassieke individuele levensverzekering. Dat is fiscaal vaak ook interessanter dan een POZ.

 

BRON: SBB Accountants & Adviseurs
www.sbb.be