IWC 2022: Programma

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

Om de presentaties te kunnen downloaden, moet u op deze website aangemeld zijn als lid van Domus Medica.

Hebt u deelgenomen aan het IWC-congres 2022, maar heeft u geen actief lidmaatschap? Stuur dan een mailtje naar vorming@domusmedica.be en we bezorgen u de presentaties via mail. 

Zaterdag 9 april - Pediatrie

Gastspreker: Inge Glazemakers

“Ik wil nog niet naar bed”. “Dat lust ik niet”. Herkenbaar? Natuurlijk, elk gezin kent deze ‘problemen’ van jonge kinderen die hun eigen willetje opdringen en de familiale rust op de proef stellen. Vele ouders vragen zich af of dit ‘normaal’ is. Wij ook. In een huisartsvriendelijke quiz ontdekken we de grenzen van de ‘normale’ ontwikkeling en wanneer misschien meer onderzoek nodig is.  Een ervaren ontwikkelingspsycholoog is onze gids voor deze moeilijke tafel- en bedmomenten.

Zondag 10 april - Hand en pols

Gastsprekers: Maaike Van der Hoeven en Kjell Van Royen

“Handen wassen!” Hoe vaak hebben we dat het voorbije jaar niet gehoord en gedaan… Het is zowat een wonder dat we onze huid er niet hebben afgeschrobd. En dat zou nu net in deze les wel eens erg handig kunnen zijn geweest. Want onder die huid zitten fijne spieren en pezen die onze grijpers feilloos laten werken, maar ook aardig wat hinder veroorzaken bij een defect. Gelukkig zijn er dan oplossingen mogelijk. Mits een grondige kennis van de anatomie en infiltratietechnieken kunnen we heel wat  pijnlijke problemen van hand en pols zelf oplossen. En dat is dan ook het doel van deze lesdag.

Maandag 11 april - Praktijkmanagement

Gastsprekers: Lucky Botteldooren en Marieke Geijsels

Naast onze ‘core business’ van patiëntenzorg zijn er nog tal van andere besognes die aandacht vragen in de praktijk, vooral als we ons zonder afleiding  willen bezighouden met wat ons echt interesseert. Zowel de solo-arts als de huisarts-in-een-groepspraktijk wordt dagelijks geconfronteerd met storende telefoontjes, agenda-overlap, stockproblemen, onverwerkte post, onvolledige dossiers, financiële zaken… en probeert alle ballen in de lucht te houden. Samen weten we echter meer. We zoeken naar oplossingen en inspireren elkaar om morgen een beter praktijkbeheer te kunnen opzetten. Ook al eens aan gedacht om een praktijkverpleegkundige in te schakelen? Zeg niet te snel dat dit niet kan… ook hier bieden we inspiratie en mogelijkheden voor een betere ondersteuning in je praktijk. 

Dinsdag 12 april - Bekkenbodem

Gastsprekers: Hedwig Neels, Stefan De Wachter, Alexandra Vermandel, Heiko De Schepper, Yves Jacquemyn

‘Down under’ zit zowat het minst gekende plekje van ons lichaam… Het verhult heel wat taboes en krijgt daardoor vaak wat minder aandacht in ons klinisch werk. Soms weerhoudt schroom ons ervan om een noodzakelijk en kwaliteitsvol onderzoek uit te voeren. Toch valt daar er heel wat te exploreren ter hoogte van vaginale, vesicale en anale caverniteiten… Kennen we de anatomie en functie van deze complexe en verborgen regio voldoende om klachten en problemen te begrijpen en ook adequaat te behandelen? Wat kunnen we zelf aanpakken en wat verwijzen we beter door? En als we verwijzen, wie is dan onze beste partner?

Woensdag 13 april - Palliatieve zorg

Gastsprekers: Lucas Ceulemans, Luc Debaene en Griet Verhelst

Vaak wordt palliatieve zorg gezien als 'het trieste einde' .We vermijden dat liever… 
Maar palliatieve zorg kan zo waardevol zijn als ze op een juiste manier kwaliteit van leven toevoegt aan de resterende dagen. Neen, slecht nieuws brengen is niet gemakkelijk, niet leuk… maar kan wel de vertrouwensrelatie versterken als dat op een correcte wijze gebeurt. En dat kunnen we leren in deze sessie. Daarnaast (in  parallel hiermee) worden casussen besproken rond pijn- en symptoommanagement en gaan we aan de slag met medicatiepompjes en conversietabellen. Daarnaast wordt besproken hoe we de aanpak van palliatieve zorg in onze praktijk kunnen verbeteren.

Donderdag 14 april - Dermatologie

Gastspreker: An Bervoets

In deze praktische sessie moeten we vooral geen dikke huid hebben, of misschien eerder een leeuwenhuid aantrekken, want er wordt wat verwacht: biopsiëren, exideren, exfoliëren, … kortom, we gaan aan de slag met kleine onregelmatigheden op of in de huid. Hoe voeren we correct een biopt uit van een nagelschimmel, of een punchbiopt van een verdacht letsel? Hoe hechten we mooi een klassieke winkelhaak? Of een rondje? Of eens skintear?
Kunnen we vaak voorkomende dermatologische beelden ook correct herkennen  wanneer die zich voordoen op een wat donkerdere huid… In onze brede multiculturele samenleving mag deze dermatologische vaardigheid zeker niet ontbreken bij de huisarts. Durf jij de uitdaging aan? Maar ook bij de tere huid van kleine kinderen kan er heel wat mis lopen. Daarom ter afronding nog even een quiz om onze kennis daarover op te frissen.

Publicatie datum
25 jan 2022