Huisartsen gezocht voor Europees project rond seksuele gezondheid bij 45-plussers

Eerder al werden 45 plussers bevraagd voor het Europees SHIFT –project “Sexual Health in the over Forty-Fives“
We willen graag in onze 2de focusgroep verder jullie stem horen als hulpverleners van onze 45+ doelgroep!

Waarom?

Seksuele gezondheid wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie aanzien als een integraal deel van de gezondheid van individuen en koppels. Daarnaast definieerde de Vlaamse overheid in december 2018 een duidelijk speerpunt rond het verbeteren van seksueel welbevinden tijdens een symposium over seksuele gezondheid. Het toepassingsdomein van de geformuleerde aanbevelingen is niet enkel gericht op de seksuele vorming van kinderen, jongeren en jongvolwassenen binnen de reproductieve leeftijd maar evenzeer naar volwassenen die (stilaan) buiten de reproductieve periode vallen.  

Binnen het SHIFT-project (Sexual Health in over-Forty-fives) hebben wij de voorbije maanden al deze groep volwassenen bevraagd. Eind 2020 hielden we een 1e focusgroep bij hulpverleners. Om redenen van validiteit willen we graag nog een 2e versie organiseren. 
In een gezamenlijk Europees project met deelnemers uit Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn we bezig om de gezamenlijke noden in kaart te brengen en te komen tot een manier om verbetering binnen dit domein van de gezondheid tot stand te brengen. Het doel is te komen tot een op maat gesneden trainingsprogramma voor hulpverleners om 45+ de zorg te bieden die nodig is om seksueel welbevinden te bevorderen.

Wat?

In eerste instantie zoeken we een maximale respons van hulpverleners uit verschillende domeinen binnen de gezondheidszorg om deel te nemen aan onze 2de focusgroep die gepland staat op woensdag 10/2/2021 om 14u, 16u OF 19u. Houd hier rekening met een tijdsduur van ongeveer 2u. Deze focusgroep zal doorgaan op virtuele wijze via Microsoft Teams. U ontvangt een link na bevestiging van deelname en tijdstip. 

In deze focusgroepen zullen we in kaart brengen waar hulpverleners en de groep 45+ op elkaar kunnen aansluiten en waar er eventuele aanvullingen nodig zijn om tot een degelijk ontwikkeld trainingsprogramma voor hulpverleners te komen waarin seksuele gezondheid bespreekbaar gemaakt kan worden voor de doelpopulatie.

Wie? 

Bent u zelf hulpverlener, werkzaam in Vlaanderen en hebt u interesse om deel te nemen aan één van de voorgestelde focusgroepen, stuur dan gerust een e-mail naar brigitte.bernaerts@ap.be met vermelding van welk(e) tijdstip(pen) u op 10/2/2021 bij voorkeur wilt/kan deelnemen. Zij zal u van verdere informatie voorzien.

Kent u andere hulpverleners in uw omgeving die interesse of baat kunnen hebben bij dit project, mogen wij u dan vragen om deze mail naar hen door te sturen a.u.b.? Om een representatieve steekproef te krijgen, dienen we immers een maximale respons te krijgen voor deelname aan de focusgroep!  

Bedankt voor uw bereidwillige medewerking!