handleiding gezondheidsgids onderdeel valpreventie

Waarom deze vraag?

Ouderen die het afgelopen jaar meer dan één keer gevallen zijn hebben een hoger risico om opnieuw te vallen.

Daarom stelt de GGDM aan alle 65+ de vraag of ze het voorbije jaar meer dan één keer gevallen zijn.

Bij deze ouderen bevelen we aan om een multifactoriële risicoanalyse uit te voeren en op basis daarvan interventies voor te stellen.

Hoe maak ik een multifactoriële risicoanalyse?

Neem volgende risicofactoren op in je evaluatie:

 • Stoornissen in evenwicht, spierkracht, gang en/of mobiliteit
 • Cognitieve stoornissen
 • medicatie
 • Verminderd zicht
 • Orthostatische hypotensie
 • Valangst
 • Risicogedrag
 • Onveilige omgeving
 • Pijn
 • Urine-incontinentie
 • Onaangepast schoeisel
 • Laag vitamine D gehalte

Deze evaluatie kan eventueel ook multidisciplinair gebeuren of gedeeltelijk gedelegeerd

Wat na de risicoanalyse?

Vertrek van je risicoanalyse om samen met je patiënt (en eventueel de mantelzorgers) te beslissen of je het valrisico wil aanpakken, en wat dan prioriteit krijgt. Die keuze baseren jullie op de voorkeur van de patiënt, de haalbaarheid, de belemmerende en de bevorderende factoren.

Overweeg een multidisciplinaire aanpak bij complexere problemen, of verwijs door naar een gespecialiseerd valpreventiecentrum.

En voorzie altijd minstens één opvolging

Publicatie datum
20 sep 2022
Revisiedatum
20 sep 2022