Risicocommunicatie

Kom Op Tegen Kanker en Domus Medica werken samen aan een driedelig vormingspakket om de ‘health literacy’ rond kankerscreenings bij patiënt en huisarts te versterken.  Dit initiatief is ontstaan vanuit de rol die huisartsen kunnen opnemen in het ondersteunen van patiënten in hun keuze om al dan niet deel te nemen aan een prostaatkanker-, borstkanker-, darmkanker- en cervixkankerscreening, door de patiënt op een transparante manier te informeren.

Uit onderzoek blijkt dat huisartsen zich vaak niet bewust zijn van de mogelijke nadelen van screening en de voordelen overschatten. Overdiagnose werd lang in twijfel getrokken binnen de medische wereld, maar wordt vandaag wel algemeen erkend als het belangrijkste nadeel van screening.  Het gebrek aan eenduidig wetenschappelijk bewijs zorgt –helaas- vaak voor onduidelijkheid.

Er werden al tal van materialen ontwikkeld om burgers en hun hulpverleners te ondersteuning tijdens het beslissingsproces. De wetenschappelijke kwaliteit van deze materialen is echter niet altijd optimaal. Daarenboven blijkt dat het bewustzijn en de kennis van de mogelijke nadelen zowel bij de burger als bij de huisarts beter kan.

Vormingspakket

Vanuit deze situatie werd samen met Kom Op Tegen Kanker besloten om een vormingspakket te ontwikkelen dat doelt op :

  • Versterken van het bewustzijn en de kennis over voor – en nadelen van screening bij de algemene bevolking en de huisartsen.
  • Huisartsen opleiden in risicocommunicatie rond screeningsbeslissingen.
  1. Een eerste deel van het pakket richt zich op de patiënt, onder de vorm van een poster en folder voor de wachtruimte van de praktijken. Deze poster moet patiënten aanmoedigen om meer informatie te vragen over kankerscreenings bij de arts.
  2. Een tweede deel doelt op het versterken van de kennis bij huisartsen aan de hand van opleidingsmateriaal, waaronder een PowerPoint-presentatie over screening en een handboek dat dieper ingaan op de voor- en nadelen van screening en de communicatie ervan. Deze materialen worden gratis ter beschikking gesteld aan alle huisartsen die lid zijn van Domus Medica.
  3. In een derde deel wordt een LOK pakket risicocommunicatie ontwikkeld waarbij de focus ligt op de communicatie van risico’s in relatie tot de verschillende kankerscreening. Het pakket omvat achtergrondinformatie en praktische tools die op een interactieve manier worden aangebracht. Dit deel maakt dat huisartsen het gesprek rond screening met hun patiënt zelfzeker kunnen aangaan.

Gedurende 1 jaar zullen tijdens een pilootfase het gebruik en de meerwaarde van de vormingsmaterialen uitgetest en geëvalueerd worden. In deze fase wordt het LOK pakket risicocommunicatie samen met de ondersteunende materialen gratis aangeboden.

De testfase start in april 2019. We houden u via deze pagina verder op de hoogte.