Cervixkankerscreening

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV) dat wordt overgedragen door seksueel contact. Dit virus veroorzaakt bij sommige personen letsels die kunnen veranderen in kanker wanneer ze niet worden behandeld. Het uitstrijkje en het vaccin tegen baarmoederhalskanker zijn onmisbaar in de strijd tegen deze ziekte (bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker). Literatuur leert ons dat vroegtijdig opsporen gezondheidswinst oplevert en mede daarom startte de Vlaamse overheid vanaf 1 juni 2013 met een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Ter ondersteuning van de huisarts ontwikkelende Domus Medica met steun van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de richtlijn cervixkankerscreening (2011). Vanuit haar rol om huisartsen te ondersteunen in hun beleid rond de preventie van cervixkankerscreening neemt Domus Medica deel aan het Vlaamse werkgroep cervixkankerscreening en de technische werkgroep HPV screening.

Uitgebreide informatie rond de wetenschappelijke onderbouwing en praktijkinstrumenten voor de opsporing van cervixkanker en de opvolging van de resultaten vindt u terug in het dossier baarmoederhalskankerscreening.

Publicatie datum
02 okt 2018
Revisiedatum
15 dec 2021