Bewegen Op Verwijzing

Bewegen Op Verwijzing, wat is het juist?

U kent ongetwijfeld patiënten die gebaat zijn met meer laagdrempelige, dagelijkse beweging als deel van een gezonde leefstijl? Daarom bestaat er Bewegen Op Verwijzing, een Vlaams project dat professioneel omkaderd is door o.a. het Vlaams Instituut Gezond Leven en Domus Medica.

Dankzij het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ kan een Bewegen Op Verwijzing-coach uw patiënten persoonlijk en op maat motiveren om meer te bewegen. Deze methodiek heeft zijn strepen al verdiend na vele positieve evaluaties: deelnemers bewegen meer na de BOV-coaching, voelen zich beter in hun vel en het project bereikt bovendien de ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’. Sinds 2017 kunt u zelf patiënten doorverwijzen naar coaches. Wanneer u geen coach vindt in de onmiddellijke omgeving, kunt u zelf opzoeken in welke regio’s al erkende coaches werken. 

Waarom wordt Bewegen Op Verwijzing opgestart?

Dat beweging goed is voor de algemene gezondheid en preventie van ziekten is al langer geweten. Voor een groot aantal chronische ziekten levert verhogen van de fysieke activiteit een positieve bijdrage aan het ziekteverloop en de levenskwaliteit. In een aantal gevallen kan ook het chronisch gebruik van dure medicatie en andere behandelingen worden vermeden, verminderd of uitgesteld.

Toch zien we vaak dat patiënten - en dan zeker de maatschappelijk kwetsbare mensen met een hoger gezondheidsrisico - weinig bewegen in het dagelijks leven en/of weinig tot niet deelnemen aan het reguliere beweeg- en sportcircuit.

Vanuit die insteek werd 'Bewegen Op Verwijzing' in het leven geroepen.  Bewegen Op Verwijzing draait sinds 2013 proef in Leuven, met succes. De evaluatierapporten van Bewegen Op Verwijzing in Leuven vindt u hier.

Na deze positieve evaluatierapporten, besliste Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen dat BOV rijp is voor verdere uitrol in Vlaanderen.

Het project Bewegen Op Verwijzing wil een gezonde leefstijl promoten en gaat voor de uitdaging om mensen, met beïnvloedbare verhoogde gezondheidsrisico’s en inactieve leefstijl, duurzaam aan het bewegen te krijgen met gezondheidswinst op fysisch, mentaal en sociaal vlak.

Wie komt in aanmerking?

Het gaat het om patiënten die de beweegnorm (d.i. minstens 30 minuten per dag matig intensief bewegen) niet halen en/of dagelijks urenlang ononderbroken zitten. Ook wordt er gevraagd om extra aandacht te besteden aan de deelname van Bewegen Op Verwijzing door de maatschappelijk kwetsbare groepen.

Hoe verloopt de verwijzing?

De huisarts is een belangrijke spil in het Bewegen Op Verwijzing-project. Een patiënt kan namelijk enkel door de huisarts verwezen worden naar een coach. De huisarts selecteert patiënten die in aanmerking komen voor meer beweging aan de hand van de beschreven indicaties.

Voor het uitvoeren van een zorgvuldig verwijsbeleid kunt u als huisarts beroep doen op de verwijstool op de website van Bewegen Op Verwijzing.

De verwijstool adviseert u welke bijkomende onderzoeken er bij een specifieke pathologie voorafgaand nodig zijn alvorens u iemand doorverwijst en geeft ook aan welke vormen van beweging dan toegelaten zijn. Zo helpt de tool u stap voor stap bij het maken van uw (eerste) verwijsbrief.

Op de afgedrukte verwijsbrief staan geen medische gegevens, wel de gegevens van de patiënt, het type beweging (en welke beweging net niet) en eventuele belangrijke opmerkingen. De pathologie zelf wordt niet vermeldt om zo het beroepsgeheim niet te schaden.

De verwijstool helpt u niet alleen bij het opstellen van de verwijsbrief. U kunt hem ook gebruiken om samen met je patiënt een coach in uw buurt te kiezen.

Wat doet de Bewegen Op Verwijzing-coach en wie is hij/zij?

De coach gaat samen met de deelnemer op zoek naar een geschikte aanpak om dagelijks meer te bewegen. Hierbij houdt de coach rekening met volgende elementen: 
 

  • Het advies en de informatie die de huisarts meegeeft
  • De situatie, verwachtingen en mogelijkheden van de deelnemer
  • Versterkende elementen uit de omgeving van de betrokkene: hoe kan de deelnemer zelfstandig meer bewegen of wat past er uit het bestaande regionale beweegaanbod bij de deelnemer?

De coach is een motivator in gedragsverandering naar meer bewegen en werkt samen met de patiënt een beweegplan op maat uit. De begeleiding door de coach kan zowel bestaan uit persoonlijke begeleiding als uit groepsbegeleiding. In beide gevallen gaat het om motiverende gesprekken. De patiënt beweegt dus niet samen met de coach.

Tijdens het coachingstraject geeft de coach feedback aan de huisarts over de resultaten en het beweegplan.

De coach moet een aantal competenties hebben. Daarvoor moet de coach een opleiding op maat volgen bij het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Wat is de plaats van een coach vs. een kinesitherapeut?

Verwijzing naar een coach vervangt geenszins een verwijzing naar de kinesitherapeut!

  • Kinesitherapeut en coach kunnen complementair te zijn.
  • De huisarts maakt hiervoor de afweging per individuele patiënt.

Wat is de kostprijs voor de patiënt?

 

Individueel contact
(15 euro/kwartier)

Groepscontact
(5 euro/kwartier)

Met verhoogde terugbetaling

Vlaamse overheid: 14 euro
maximale bijdrage van deelnemer: 1 euro

Vlaamse overheid: 4,5 euro
maximale bijdrage van deelnemer: 0,5 euro

Normaal tarief

Vlaamse overheid: 10 euro
maximale bijdrage van deelnemer: 5 euro

Vlaamse overheid: 4 euro
maximale bijdrage van deelnemer: 1 euro

Miniatuurvoorbeeld

LOK-opleiding Bewegen Op Verwijzing

Vanuit Domus Medica geven we LOK-opleidingen om de huisarts uitgebreid te informeren over het Bewegen Op Verwijzing-project. Deze LOK-opleidingen worden voorzien voor de LOK-groepen in de regio waar het de Bewegen Op Verwijzing-aanvraag is goedgekeurd.

Alle informatie nodig voor het indienen van de aanvraag, alsook een overzicht van de reeds goedgekeurde regio’s, vindt u hier terug.

Publicaties

Smeyers L, Deboutte F, Bartholomeeusen E. (2013). Bewegen op voorschrift. Een handig instrument om patiënten in beweging te krijgen. Huisarts Nu, 42:238-41. 

Ondersteuningsmateriaal

 

FYSS- rapport 

Dit rapport is een handboek over het effect van lichaamsbeweging en geeft ook concrete aanbevelingen voor verschillende ziektes en diagnoses. 

Het handboek werd ontwikkeld vanuit het Europese EUPAP-project, met financiering van het Gezondheidsprogramma van de Europese Unie (2014-2020). 

Publicatie datum
14 sep 2021
Revisiedatum
15 dec 2021