ECHTT-coaching

 

“Alles over praktijkorganisatie en persoonlijke functioneren in een optimale samenwerking”

  • ECHTT staat voor "Ervaringsgericht Coachen van Huisarts Trajecten en -Teams";
  • ECHTT faciliteert en coacht samenwerking tussen (huis)artsen
  • ECHTT is een samenwerkingsverband van coaches met huisartspraktijkervaring.

Stap voor stap helpt een ECHTT-coach om een adequate werkorganisatie te implementeren.

Dit concretiseert zich in het ontwikkelen van praktische know-how, bevorderen en bewaken van communicatie, transparantie, evenwicht en management op elk terrein en in elke fase van de samenwerking. De focus ligt op het team en de samenwerking. De zorg om de individuele zorgverstrekker is evenzeer een bekommernis.

De meerwaarde van een praktijkcoach

Iemand van buitenaf inbrengen kan helpen : 

  • om ideeën te laten loskomen binnen de groep 
  • om tot actie over te gaan
  • om verborgen agenda’s ‘veilig’ op tafel te leggen
  • om op termijn tijd te winnen 

ECHTT is een team van huisartsen/coaches die staan voor de bevordering van samenwerking in de huisartsgeneeskunde.

Ze doen dit via verschillende formules:

Coaching omtrent samenwerking

- ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie en missie in een zich associërende groep artsen

- intermittent ondersteunen van de samenwerking via groepsreflecties of intervisie

- ondersteunen van groepspraktijken in een moeilijke periode (conflicten)

- begeleiden van groepspraktijken doorheen een overgangsfase (associatie van nieuwe collega, pensioen van een collega, dissociatie)

- begeleiden van netwerkvorming, netwerkpraktijken

Scholing omtrent samenwerking

LOK's of bijscholingen, op vraag of via voorafbepaald aanbod

Praktisch

ECHTT gaat enkel in op actief gestelde vragen. Het aanbod van ECHTT wordt op maat van de aanvrager in meerdere sessies van cc. 2 uur gerealiseerd.

Kostprijs: 100 € + BTW per uur.

Verplaatsingskosten aan 0,40 euro per kilometer.

Informatie: www.ECHTT.be of info@ECHTT.be

Publicatie datum
14 sep 2018
Revisiedatum
16 mrt 2021