Checklist: opstarten als zelfstandige huisarts

Inschrijving bij de Orde der Artsen

Wie in België een medisch beroep wil uitoefenen heeft een visum nodig. De FOD Volksgezondheid stuurt je automatisch een voorlopig visum op.  Vervolgens moet je je inschrijven bij een provinciale raad van de Orde der Artsen, waar je je visum en een bewijs van goed gedrag en zeden voorlegt. Als huisarts dien je ook tot een huisartsenkring toe te treden. Dit doe je door contact op te nemen met de voorzitter, wacht- of LOK-verantwoordelijke.

Erkenning als huisarts

Vanaf 3 maanden voor het einde van je master kan je je erkenning bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aanvragen. Het RIZIV bezorgt je daarna een RIZIV-nummer. Via dat nummer kunnen prestaties aangegeven worden en kunnen patiënten hun kosten van het ziekenfonds terugvragen.

Klik hier voor meer over erkenning als huisarts 

Accreditering

Als arts kan je bijscholingen en zogeheten ‘lokale kwaliteitsgroepen’ ( LOK’s ) volgen. In ruil daarvoor krijg je een financiële vergoeding – de accreditering. Als beginnend arts kom je in aanmerking voor een voorlopige accreditering van 1 jaar. De aanvraag dien je in bij de dienst “accreditering van het RIZIV”, gelijktijdig met of binnen de drie maanden na je aanvraag tot erkenning.  Na dat jaar kan je je accreditering met drie jaar blijven verlengen, als je voldoet aan de voorwaarden voor gevestigde artsen.

Ondernemingsnummer

Elke zelfstandige zorgverlener moet zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit is een databank van alle Belgische ondernemers. Daarna ontvang je een ondernemingsnummer. Hiervoor kan je terecht bij een ondernemingsloket. De eerste inschrijving bij de KBO kost 90,50 euro.

Wanneer je een praktijk begint als:

  • natuurlijk persoon, moet je zelf de nodige stappen zetten via een erkend ondernemingsloket of  via uw boekhouder
  • rechtspersoon (N.V., BV, ...), zorgt de notaris voor de inschrijving bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de FOD Justitie en het versturen ervan naar het Belgisch Staatsblad.

Zie ook: Inschrijven in de Kruispuntbank van ondernemingen

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige sta je zelf in voor je sociale zekerheid en ben je verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Aan een sociaal verzekeringsfonds betaal je elk kwartaal sociale bijdragen.  In ruil daarvoor geniet je een aantal sociale rechten, zoals kinderbijslag, ziekteverzekering, moederschapsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering,….

Wanneer moet ik aansluiten?

Voordat je start als zelfstandige moet je aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze.

Doe je dit niet, dan:

  • riskeer je een administratieve boete van 500 euro tot 2.000 euro
  • krijg je een aanmaning die je 30 dagen de tijd geeft om alsnog aan te sluiten

Bent je na deze termijn van 30 dagen nog niet aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds, dan word je automatisch lid van de Nationale Hulpkas, het sociaal verzekeringsfonds van het RSVZ.

Meer info: http://www.rsvz.be/nl/faq/aansluiten-bij-een-socialeverzekeringsfonds 

Lijst van sociaal verzekeringsfondsen

Lees de partnertip van SBB: Een sociaal verzekeringsfonds kiezen? Baseer je op deze 4 criteria.

Aansluiting bij een ziekenfonds

Wanneer je je aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds, ben je ook verplicht je aan te sluiten bij een ziekenfonds.

Een overzicht van de ziekenfondsen vindt u hier op de website van het Riziv. 

Verzekeringen

Verplichte verzekeringen

Bij een verzekeringsmaatschappij moet je verplicht deze verzekeringen afsluiten:

  • beroepsaansprakelijkheid: dekking van de kosten voor fouten die eigen zijn aan het beroep als arts
  • burgerlijke aansprakelijkheid: dekking van de schade die aan een derde –iemand anders dan de patiënt- oploopt als je onbedoeld een fout maakt.

Nuttige verzekeringen:

Lees de partnertip van Amma: Welke verzekeringen zijn verplicht, welke interessant?

Opening zakelijke rekening

Open een zichtrekening specifiek voor je zelfstandige activiteit, zo behoud je het onderscheid tussen je privé- en je beroepstransacties.

Hier kunt u de presentatie met een overzicht van dr. Christel Foriers downloaden die gegeven werd op Wegwijs voor starters 2020.