Campagne voor kringen 2024

Summer of Sumehr

Zorgcontinuïteit zonder zorgen

Het wordt intussen traditie, de campagne 'Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder zorgen'. Al enkele jaren organiseren Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent juist voor de start van de zomer een positieve informatie- en sensibiliseringscampagne voor meer én betere Sumehrs. Zeer belangrijk want dankzij een kwaliteitsvolle Sumehr kunnen andere zorgverleners immers de zorg voor een patiënt overnemen wanneer de eigen huisarts even niet beschikbaar is. Denk maar aan gebruik op de wachtpost of spoedafdeling.

De campagne 'Summer of Sumehr' ontstond drie jaar geleden binnen Huisartsenvereniging Gent om huisartsen te sensibiliseren en te motiveren voor het maken van kwaliteitsvolle Sumehrs. In 2022 stapte Domus Medica mee aan boord en groeide dit lokale initiatief uit tot een Vlaamse campagne. Op een zomerse, luchtige manier en via nieuwsbrieven vol tips en beeldmateriaal brengen we het belang en de meerwaarde van de Sumehr opnieuw onder de aandacht.

Deze formule wordt duidelijk gesmaakt, want jaar na jaar sluiten meer huisartsenkringen en wachtpostgebieden zich aan. Zo slaagden we er afgelopen jaar in om ca. 80 procent van alle Vlaamse huisartsen te bereiken. Doet uw kring en/of wachtpost dit jaar - opnieuw of ook - mee? Laat het zeker weten. 

Zomers programma

In de campagne 2024 worden opnieuw drie zomerse nieuwsbrieven voorbereid met luchtige tips en beeldmateriaal om de Sumehr op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Zo kunnen deelnemende kringen tijdens de maanden mei en juni enkele extra nieuwsbrieven versturen naar hun leden en hen motiveren om werk te maken van veel en goede Sumehrs. 

 

Met steun van het Departement Zorg

Na enkele succesvolle campagnes met eigen middelen, ontvangen Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent momenteel een subsidie van het Departement Zorg om Sumehrs en kwaliteitsvol registreren een jaar lang onder de aandacht te brengen. Hierdoor hebben we ook een vormingsaanbod over goed dossierbeheer en kwaliteitsvolle Sumehrs kunnen uitwerken. Sensibiliseren is immers goed... maar praktische tips en vorming nog beter.

Webinars: Kwaliteitsvol registreren voor een betere zorgcontinuïteit

Wie goed registreert, heeft betere Sumehrs… en daar zijn uw patiënten en collega-zorgverleners u dankbaar voor! Daarom werden samen met de EMD-leveranciers 2 webinars georganiseerd over goed dossierbeheer en kwaliteitsvolle Sumehrs ten behoeve van een betere zorgcontinuïteit. Een korte opfrissing over kwaliteitsvol registreren en de basisprincipes van de Sumehr, aangevuld met tips & tricks om uw software optimaal te configureren en aandachtspunten om de verschillende Sumehr-onderdelen correct te registreren – uitgelegd per EMD-pakket.

In deze 2 webinars werden meer dan 550 huisartsen, verpleegkundigen en praktijkassistenten bijgeschoold over de theorie en de praktijk van registreren en Sumehrs. Liefst 80% van de deelnemers geeft aan dankzij deze webinar meer kennis te hebben over het concept en de meerwaarde van de Sumehr en hoe verschillende onderdelen kwaliteitsvol te registreren in de software. Daarnaast spreekt de overgrote meerderheid de intentie uit om in de eigen praktijk meer en betere Sumehrs te exporteren. 

Sumehr-webinar gemist? Bekijk dan zeker de presentatieslides en/of de opnames!

Plenair gedeelte

Break-out sessies

 

LOK-aanbod over goed dossierbeheer en goede Sumehrs

In navolging van de webinars wordt ook een LOK-pakket aangeboden, bestaande uit een reeks vragen en stellingen die een peer-to-peer discussie tussen huisartsen faciliteert. Goed dossierbeheer is immers geen zwart-wit verhaal, en het is interessant om samen met collega's kritisch elkaars praktijkvoering te bevragen en gebruikerstips uit te wisselen.

Interesse om van dit LOK-pakket gebruik te maken? 

Publicatie datum
22 apr 2024
Revisiedatum
14 jun 2024