Uitsmijter: de Sumehr-zomer is nog lang niet voorbij

De Summer of Sumehr-sensibiliseringscampagne van mei-juni krijgt een vervolg! Met een boeiend vormingsaanbod blijven we het belang van goede dossiers en goede Sumehrs in de kijker zetten.

 

Heel het jaar werk maken van goede zorgcontinuïteit

De zomervakantie is voorbij. Binnen enkele weken neemt de drukte in de praktijk weer toe. Uw patiënten zullen langsgaan in de huisartsenwachtpost, op de spoedafdeling belanden en aankloppen bij een specialist... Hebben we u in mei en juni kunnen motiveren om werk te maken van goed bijgehouden patiëntendossiers en correcte Sumehrs? Houd die motivatie vast, want goede zorgcontinuïteitis natuurlijk heel het jaar door van belang.

Dankzij het waardevolle werk van uzelf en uw collega's vormen Sumehrs een uithangbord van de huisartsengeneeskunde. Met deze 4 tips, wordt het niveau opgekrikt:

  • Besteed wat extra aandacht aan het verwijderen van zorgelementen. Veel Sumehrs bevatten verouderde info.
  • Sluit je consultaties af met een medicatiecheck. De kans is groot dat een patiënt bepaalde medicatie die nog in uw overzicht staat, niet meer neemt.
  • Betrek de patiënt bij het up-to-date houden van zijn of haar Sumehr.
  • Schakel een praktijkverpleegkundige in om een stuk dossierbeheer over te nemen.

Vorming: webinars en een LOK-pakket

Sensibiliseren is goed... vorming en praktische tips nog beter. Vanuit dat perspectief wordt op dinsdag 19 september (20u00-21u30) en donderdag 5 oktober (12u00-13u30) een gratis webinar georganiseerd over kwaliteitsvol registreren voor een betere zorgcontinuïteit.

In navolging van deze webinars zal ook een LOK-pakket worden aangeboden bestaande uit een reeks vragen en stellingen die een peer-to-peer discussie tussen huisartsen faciliteert. Goed dossierbeheer is immers geen zwart-wit verhaal, en het is interessant om samen met collega's kritisch elkaars praktijkvoering te bevragen en gebruikerstips uit te wisselen. Interesse om van dit LOK-pakket gebruik te maken, of om zelf dergelijke sessies te moderen? Laat dit zeker weten via deze link.

Publicatie datum
01 sep 2023
Revisiedatum
01 sep 2023