Summer of Sumehr

In juni lanceren Vlaamse huisartsenkringen, Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) een opvallende campagne: ‘Summer of Sumehr – Een gezondheidssamenvatting voor iedereen’. Een Sumehr is een samenvatting van een patiëntendossier, aangemaakt door de huisarts, dat indien nodig geraadpleegd kan worden door een specialist of een huisarts van wacht. De bedoeling van de campagne is duidelijk: zoveel mogelijk Vlamingen aan een kwaliteitsvolle Sumehr helpen en hen daarover informeren. Dat komt immers de kwaliteit en efficiëntie van de zorg ten goede.

Dat artsen vlekkeloos met elkaar communiceren over medische gegevens, vinden patiënten vandaag de evidentie zelve. Zorgverleners daarentegen weten dat het op vele vlakken nog beter kan. In de transmurale communicatie zit soms ruis op de lijn. Een instrument dat kan zorgen voor een vlotte doorstroming van gezondheidsinformatie is de Sumehr (Summarized Electronic Health Record). Tenminste als die massaal en volledig wordt aangemaakt door huisartsen en dat is momenteel nog niet het geval. Minder dan de helft van de Vlamingen heeft een gezondheidssamenvatting en nog veel minder mensen zijn op de hoogte van het bestaan ervan. Bovendien is ze vaak onvolledig of niet up-to-date. Daarom lanceren verschillende Vlaamse huisartsenkringen, Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform in juni een campagne die de Sumehr op een positieve manier onder de aandacht brengt: de Summer of Sumehr.

De Sumehr-campagne werd vorig jaar al met succes gevoerd in de regio Gent, waar Huisartsenvereniging Gent vzw en de vier Gentse ziekenhuizen nauw samenwerken rond digitale communicatie. Dit jaar zien we het breder en worden alle Vlaamse huisartsenkringen opgeroepen om deze campagne mee uit te dragen. De campagne duurt in totaal vier weken, waarbij iedere week een ander perspectief wordt belicht. Naast de meerwaarde voor spoedartsen en wachtposten, wordt ook stilgestaan bij de rol van de patiënt.

Cruciaal op de spoedafdeling

De Sumehr is oorspronkelijk in het leven geroepen als hulpmiddel voor ongeplande zorg. Het is een samenvatting en een gecodeerde export van het patiëntendossier dat de huisarts beheert en is – mits een therapeutische relatie – raadpleegbaar door andere artsen en verpleegkundigen die je zorg verlenen. Een Sumehr bevat alle elementen die een snelle inschatting van iemands gezondheidstoestand mogelijk maken: de persoonsgegevens van de patiënt, allergieën, intoleranties en andere risico’s, medische voorgeschiedenis, actuele zorgelementen, medicatielijst, vaccinaties, een contactpersoon in noodgevallen, wilsbeschikking, ... .

De Sumehr bestaat al even. Sinds 2005 moeten alle pakketten voor huisartsensoftware die door het RIZIV erkend zijn, in staat zijn om een samenvatting van een patiëntendossier te generen en te exporteren naar de Vlaamse eerstelijnskluis Vitalink. Spoedartsen klikken dagelijks Sumehrs open. Dr. Elke Rimbaut (spoedarts in AZ Jan Palfijn te Gent) getuigt: “Op de spoedafdeling zien we vaak patiënten die ons niet kunnen vertellen wat hun medische voorgeschiedenis is of welke medicatie ze nemen. Een Sumehr komt dan echt goed van pas.”

Van de Sumehr iets meer maken dan een eHealth-verplichting

Er bestaat een grote discrepantie tussen huisartsen die ‘mee’ zijn en huisartsen die worstelen met dossierbeheer. Voor sommigen is het maken van een nieuwe Sumehr na iedere consultatie heel logisch. Leeftijd of gezondheidstoestand van de patiënt doen er voor hen niet toe, iedereen heeft volgens hen recht op een Sumehr. Anderen hebben moeite met het up-to-date houden van dossiers en slagen er daardoor niet in om correcte Sumehrs te genereren. Bijgevolg ontstaan er Sumehrs met irrelevante of verouderde zaken, bijvoorbeeld gedateerde medicatielijsten.

Met de campagne ‘Summer of Sumehr – Een gezondheidssamenvatting voor iedereen’ wordt de boodschap uitgedragen naar huisartsen dat de Sumehr een onmisbaar instrument is in de continuïteit van de zorg en dat het meer is dan een verplichting om in aanmerking te komen voor de geïntegreerde praktijkpremie. Het is een middel dat het harde werk van huisartsen ook ‘s avonds en in het weekend doet renderen. De campagne laat spoedartsen aan het woord. Er wordt uitgelegd hoe je in enkele muisklikken een Sumehr opent op de wachtpost. En huisartsen getuigen over hun registratie- en Sumehr-routines.

Patiënten vinden meer en meer hun weg naar de Sumehr

De Sumehr mag dan al een middel zijn voor de communicatie tussen zorgverleners, het is veel meer dan dat. De Sumehr geeft de patiënt inzicht in de gezondheidsinformatie die zijn huisarts over hem bewaart. Het Vlaams patiëntenplatform - met zijn meer dan 115 lidorganisaties – is een betrokken partner in deze campagne en draagt de boodschap uit naar patiënten toe. De organisatie werkte een folder uit waarin patiënten worden gestimuleerd om met hun huisarts over de gezondheidssamenvatting in gesprek te gaan. Het VPP spreekt bewust over de gezondheidssamenvatting en niet over de technische term Sumehr, die bij de patiënt minder bekend is.

Koen Neyens (Vlaams Patiëntenplatform): “We willen met onze campagne patiënten de boodschap geven: ga in gesprek met je huisarts om je gezondheidssamenvatting in te vullen of te updaten. We willen dat de patiënt, en eigenlijk elke burger, dit zelf ook in handen neemt aangezien het ontzettend belangrijk is dat deze informatie correct en volledig is."

Hoe blijf je op de hoogte van deze campagne?

Publicatie datum
13 mei 2022
Revisiedatum
18 mei 2022