MAGIE: Meer en Anders Gaan Implementeren van Expertise

Het delen van zorginformatie tussen zorgactoren door middel van het Vitalink-platform staat hoog op de agenda bij beleidsmensen en politieke overheden. Dit wordt gezien als een belangrijk instrument om kwalitatieve zorg in de toekomst te garanderen. Een visie die ook door Domus Medica wordt gedeeld.

Vanuit het Kennisdomein Praktijkorganisatie werd deze zomer een interviewronde uitgevoerd om een aantal krachtlijnen te onderkennen van huisartsenpraktijken die een (sterke) evolutie in hun werking hebben doorgemaakt. Hierbij was er naast de structurele aspecten van een praktijk ook aandacht was voor de functionele aspecten van een praktijkopbouw.

Nu de MAGIE-kennisgroepen reeds enkele malen samenkwamen na hun opstart in het voorjaar 2014 is het tijd voor een eerste tussentijdse status.

Het selectieproces m.b.t. de functie Senior Arts voor elk van de opgestarte kennisdomeinen is afgerond. Vanuit de ontvangen kandidatuurstellingen werd, na een evaluatieronde, aan volgende personen gevraagd om deze functie op te nemen: Gabie Thijs (Praktijkorganisatie), Wim Verhoeven (Kringen) en Tom Lambrechts (ICT). Door hun aanstelling kunnen deze personen nu de nodige input en ondersteuning geven aan hun resp. domeinverantwoordelijken om de uitbouw van de kennisdomeinen verder vorm te geven in samenwerking met de andere leden van de kennisgroep/experts.

Op donderdag 8 mei werd in Leuven het boek ‘Praktijkmanagement voor de huisarts’ voorgesteld, uitgegeven door Acco. Tijdens dit symposium stelde Ineke Meul, de verantwoordelijke van het Kennisdomein Praktijkorganisatie, de nieuwe plannen van Domus Medica over praktijkorganisatie voor. De huisarts dient niet enkel kwaliteitsvolle zorg te bieden, maar ook steeds meer een manager te zijn. Een goed doordachte praktijkorganisatie schept hiervoor de noodzakelijke voorwaarden. Domus Medica wil huisartsen in hun praktijkorganisatie ondersteunen en biedt hiervoor reeds coaching en begeleiding aan. Binnen het Kennisdomein Praktijkorganisatie zal deze begeleiding nog verder uitgebouwd worden.

Binnen het MAGIE-project vond vorige vrijdag een opstartmeeting plaats voor de drie kennisgroepen Praktijkorganisatie, Kringen en ICT. Na een toelichting van de krachtlijnen van het MAGIE-project en de businessplannen hadden de domeinverantwoordelijken Ineke Meul (Praktijkorganisatie), Gert Merckx (Kringen) en Marc Beullens (ICT) er een eerste uitwisseling met hun respectievelijke team. De doelstelling is nu dat deze groepen voortaan op maandelijkse basis samenkomen om de plannen verder vorm te geven en tot verdere concrete implementaties van kennis en ervaring op het terrein te komen.

Businessplannen

De domeinverantwoordelijken en hun peter uit de Raad van Bestuur van Domus Medica hebben de voorbije weken gewerkt aan een businessplan voor elk van de drie Kennisdomeinen Praktijkorganisatie, Kringen, ICT. Dit businessplan legt de krachtlijnen vast voor de inhoudelijke werking van het Kennisdomein, samen met een Plan van Aanpak en vooropgesteld budget. Op basis van de feedback van de Raad van Bestuur werden de businessplannen verder gefinaliseerd, aangevuld met financiële ramingen. Het finale businessplan wordt op 13 maart opnieuw aan de Raad van Bestuur voorgelegd.

Aanstelling van domeinverantwoordelijken en peters

Domus Medica is gestart met de oprichting van kennisdomeinen om op basis van een coherente projectaanpak en een sterkere wisselwerking met de interne diensten tot een bredere implementatie van kennis en expertise te komen.

Terwijl de gewone dienstverlening voor huisartsen en praktijken gewoon doorliep, werd er achter de schermen fundamenteel gesleuteld aan een reorganisatie van de werking van Domus Medica. MAGIE, een op maat gemaakte methodiek voor Domus Medica, biedt stroomlijning aan de vele initiatieven en houdt tegelijk voeling met de praktijk.

Activiteiten van Domus Medica