Visieteksten

Op de Algemene Vergadering van 5 maart is het Toekomstdocument 2025 goedgekeurd. In deze nieuwe versie wordt uitgegaan van een nieuw concept van gezondheid en een nieuwe organisatie van de zorg. Ook de mogelijkheden van e- en mHealth en een alternatief financieringsmodel maakten een herziening van de vorige visietekst (april 2011) noodzakelijk. Op basis van dit Toekomstdocument werkt Domus Medica een intern Beleidsplan uit met zeven strategische doelstellingen. Bekijk hieronder het volledige Toekomstdocument 2025.

Waar willen we naartoe met de huisartsenzorg, -kring en -praktijk?

Dit vormt het uitgangspunt van de visietekst ‘Zorgmodel 2020’ die zaterdag 30 april aan de algemene vergadering werd voorgelegd. Deze visietekst zal de basis vormen van het beleidsplan van Domus Medica 2011-2014. Domus Medica wil hiermee duidelijke keuzes in haar werking maken, afgestemd op de toekomst van de eerstelijnsgezondheidszorg.

1.    Inleiding en probleemstelling

Verschillende trends zullen de gezondheidszorg van morgen bepalen.
Enerzijds leidt de vergrijzing van de bevolking tot een snelle toename van het aantal chronische aandoeningen en van multimorbiditeit.
Anderzijds moeten we hoe langer hoe meer vaststellen dat de vraag naar zorg veel sneller stijgt dan het voor gezondheidszorg beschikbare budget. Patiënten betalen nu al bijna een kwart van de zorg uit eigen zak. Nieuwe en vaak dure geneesmiddelen, onderzoekstechnieken en behandelingen die een duidelijke meerwaarde bieden, raken moeilijk geïmplementeerd omwille van de financiële consequenties.

Syndicale visietekst van Domus Medica

Hoe ziet Domus Medica de beroepsverdediging van huisartsen? Via welke kanalen kan zij de belangen van de huisartsen en de kringen het best promoten? Vanuit het Zorgmodel 2020 kiest Domus Medica op de eerste plaats voor constructief overleg op verschillende niveaus.

Een visie over de zorg aan personen met psychische problematiek

Mensen met psychiatrische problemen hebben ook nood aan generalistische zorg. Met hun somatische klachten komen ze vaak bij de huisarts terecht. De verdere opvang van deze patiënten wordt soms als suboptimaal ervaren. Domus Medica ontwikkelde een visietekst over psychiatrische zorgverlening in samenwerking met de eerste lijn.