Niveau 1

Voor niveau 1 is de voorwaarde dat er ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken met gelijklopende resultaten bestaan die behoren tot één van de volgende types:

  • een RCT van goede kwaliteit,
  • een onafhankelijk blinde vergelijking van een diagnostische test met de referentietest van goede kwaliteit (dit wil zeggen bij een doelgroep van opeenvolgende patiënten die zowel de diagnostische als de referentietest hebben ondergaan),
  • een prospectief cohortonderzoek van goede kwaliteit met een follow-up van 80% of meer.

Voor dit niveau van bewijskracht is een systematische review of een meta-analyse van dit soort artikels met een hoge consistentiegraad tevens voldoende. 

Als besluit van dergelijke studies stellen we ‘dat het aangetoond is dat ...’

 

Niveau 2

Voor niveau 2 is de voorwaarde dat er ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken met gelijklopende resultaten bestaan die behoren tot één van de volgende types: 

  • een RCT van matige kwaliteit, 
  • een onafhankelijk blinde vergelijking van een diagnostische test met de referentietest van matige kwaliteit (dit wil zeggen bij een beperkt deel van de doelgroep of wanneer de referentietest niet bij iedereen werd uitgevoerd),
  • een (retrospectief) cohortonderzoek van matige kwaliteit of patiëntcontroleonderzoek.

Voor dit niveau van bewijskracht is een systematische review of meta-analyse van dit soort artikels met een hoge consistentiegraad voldoende.  Indien er één onderzoek van de onder niveau 1 vermelde types beschikbaar is, spreken we van niveau 2.

Als besluit van dergelijke studie stellen we‘dat het aannemelijk is dat ...’

 

Niveau 3

Ontbreekt er vergelijkend onderzoek van goede kwaliteit, dan spreken we van het derde niveau van bewijskracht: 

  • er zijn geen RCT’s van goede kwaliteit, 
  • er bestaat slechts één onderzoek van matige kwaliteit en er zijn geen meta-analyses van onderzoeken met matige kwaliteit voorhanden,
  • de uitkomsten van RCT’s of meta-analyses zijn tegenstrijdig.

Tot dit niveau behoren ook de consistente mening van ten minste twee deskundigen, een aanbeveling of conclusie bekomen na het bekijken van alle beschikbaar materiaal en een consensus binnen de auteursgroep.

In al deze gevallen spreken we enkel van ‘een aanwijzing dat ...’of ‘dat de werkgroep van mening is dat ...’