Detectie van partnergeweld

Een aanbeveling voor de huisarts

Gevalideerd door CEBAM in juli 2009

Auteurs: L. De Deken, L. Pas, K. Hillemans, E. Cornelis, P. Van Royen

icon Richtlijn (227.86 kB)
  • De huisarts peilt naar spanningen thuis. Bij prenatale raadplegingen of in geval van onverklaarde en vage klachten, gedragsveranderingen, psychische problemen zoals angst en depressie, herhaalde traumata en veelvuldig consulteren peilt de huisarts naar de angst om naar huis te gaan of voor geweld (Grade 1C).
  • Met het stellen van een beperkt aantal directe vragen kan partnergeweld vroegtijdig onthuld worden (Grade 1C).
  • Bij zwangere vrouwen dient systematisch, neutraal maar toch duidelijk, gevraagd te worden naar geweld, omdat geweld tijdens deze periode vaak voorkomt en om mogelijke gevolgen voor het kind te voorkomen (Grade 1C).