• Wat is het langetermijneffect van gewichtsvermindering op mortaliteit?
  • Wat is het effect van een motivationeel interview op het goed opstarten van een obesitasbehandeling?
  • Wat is de effectiviteit van gedrags- en bewegingsadviezen aan obesitaspatiënten, gegeven door de huisarts?
  • Medicamenteus zijn er weinig mogelijkheden in de behandeling van obesitas. Verder onderzoek is nodig naar nieuwe mogelijkheden.
  • Hoe kan het herwinnen van een effectief gewichtsverlies worden voorkomen (preventie van ‘weight cycling’)?
  • Wat zijn de elementen van een succesvolle begeleiding en opvolging van obesitaspatiënten?