• De huisarts moet over vaardigheden beschikken om een motivationeel interview te voeren, en kan dit deskundig integreren in één of meerdere consultaties. Hij moet ook bekwaam zijn om gedragsadviezen te geven.
  • Om patiënten met eetbuistoornissen gericht te kunnen verwijzen, is het noodzakelijk dat de huisarts beschikt over een netwerk van hulpverleners en organisaties die deze problematiek deskundig kunnen aanpakken.
  • De huisarts zou meer ervaring moeten hebben in samenwerken met diëtisten.
  • De raadpleging bij een diëtist(e) zou gedeeltelijk moeten worden terugbetaald, zeker voor het eerste uitgebreide consult en het eerste opvolgconsult. Dit kan de drempel sterk verlagen. Deze terugbetaling dient gekoppeld te worden aan bepaalde voorwaarden: voldoende motivatie, het stellen van haalbare doelen zoals het bereiken van een gewichtsverlies van 5 à 10 % op zes à twaalf maanden en de bereidheid om de opvolging minstens gedurende één jaar vol te houden.