Afspraken met de patiënt

De behandeling van obesitas verloopt stapsgewijs. Alle fasen van de behandeling zijn weergegeven in figuur 3. Er zijn veelvuldige contacten met de huisarts nodig om het beoogde gewichtsverlies te bekomen en te bestendigen. De huisarts legt de fasering duidelijk uit aan de patiënt en geeft telkens aan in welke fase deze zich bevindt. Bij elk consult spreekt de huisarts een haalbaar doel af tegen het volgende bezoek. De consulten volgen elkaar in het begin snel op, daarna daalt de frequentie. Concrete cijfers voor de aanbevolen frequentie kunnen we echter niet geven.

Figuur 3: Beleidsplan voor aanpak van obesitas in de huisartsenpraktijk.

De verschillende stappen krijgen gradueel aandacht in het verloop van de verschillende consultaties.

Tijdens de consulten mag er niet alleen worden gesproken over gewicht en gewichtsverlies; de patiënt moet steeds positief worden gestimuleerd. De huisarts dient in elk consult advies te geven over leefstijl en dieet en de patiënt te motiveren om te bewegen. Met de patiënt wordt bij voorkeur een haalbare frequentie van wegen afgesproken (83). Het verdient aanbeveling dat zelfs na de fase van de gewichtsdaling het gewicht van de patiënt regelmatig wordt gecontroleerd. Dit maakt tijdig ingrijpen mogelijk wanneer het gewicht opnieuw toeneemt. Het verschil tussen succes of herval hangt bij veel patiënten af van één of andere vorm van groepsondersteuning. Er bestaan verschillende patiëntengroepen voor personen met obesitas.

Verwijzing

Een goede samenwerking met een diëtist(e)/voedingsdeskundige is noodzakelijk. Maar in bepaalde gevallen zijn een verwijzing en een meer specialistische oppuntstelling nodig, in elk geval bij morbide obesitas bij volwassenen (BMI >40), obesitas met geassocieerde pathologie en eetbuistoornissen.