Primaire preventie is per definitie van toepassing op personen zonder klachten. In deze aanbeveling wordt een opportunistische screening voorgesteld van alle personen boven de 40 jaar die om een andere reden op consultatie bij de huisarts zijn gekomen. Voor deze groep bestaat het risico dat ze onverwacht en mogelijk ongewenst te horen krijgen dat ze een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten, met alle bijbehorende therapeutische gevolgen. Deze aanbeveling werd niet getoetst bij personen op wie ze betrekking zal hebben. Onderzoek naar de aanvaardbaarheid van deze aanbeveling bij de patiënten is nodig om de aanbeveling tot zijn volledige implementatie en dus einddoel te laten komen.
http://www.bmj.com/cgi/content/full/325/7355/56